Відділ комплектування і обробки літератури

У складі відділу комплектування працюють 2 працівники:

Божов Т.В. – заввідділом комплектування і обробки літератури;

Варга К.С. – бібліотекар І кат.;

Відділ здійснює централізоване комплектування фондів бібліотек системи, співпрацює з книговидавничими та книготорговельними організаціями.

Основні напрямки діяльності відділу:

 • Здійснює бібліографічний опис, систематизацію документів та їх технічну обробку;
 • Складає та редагує каталоги;
 • Проводить перерозподіл та переоблік книжкових фондів між  бібліотеками системи;
 • Здійснює передплату періодичних видань для бібліотек КЗ “Виноградівська публічна біблотека” Виноградівської міської ради Закарпатської області;
 • Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам-філіям по впорядкуванню книжкових фондів (очищення книжкових фондів від застарілої та зношеної літератури, складання актів на вилучену за різними причинами літератури, розстановка книжкових фондів згідно таблиць ББК і т.д.).
 • Бере участь у підвищенні професійного рівня бібліотечних працівників.
 • Проводить прийом, облік і реєстрацію та облік документів, що надійшли до бібліотеки, здійснює їх розподіл між структурними підрозділами бібліотеки.
 • Відповідає за правильність ведення інвентарного обліку фонду як в друкованому , так і в електронному форматі.
 • Звітує перед бухгалтерією за використані кошти, передає відповідну документацію на нові надходження і вилучені документи.
 • Здійснює пошук нових джерел комплектування, що дає змогу раціонально і економічно витрачати кошти.
 • Здійснює списання документів з фонду бібліотеки на основі діючих законодавчих нормативних актів, контролює обгрунтованість списання завідуючими структурних підрозділів бібліотеки, оформляє всі необхідні документи.
 • Здійснює книгообмін з бібліотеками України (внутрішньодержавний обмін) , інших країн (міжнародний обмін). Підтримує зв’язки з міжнародними організаціями, благодійними фондами.