Правила користування бібліотеками Виноградівської ТГ

                                                                                                     ( Витяг)

Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями,«Типових правил користування бібліотеками в Україні» , затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 1999 року N 275 і з внесеними до них змінами від 17 травня 2017 р. за N 635/30503,  статуту КЗ “Виноградівська публічна бібліотека” Виноградівської міської ради Закарпатської області

Користувачі  бібліотеки мають право:

 • Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організацій має право на бібліотечне обслуговування.
 • Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України. 
 • Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по -батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.
 • Відповідно доЗакону України “Про захист персональних даних”також надається письмова згода на обробку персональних даних. (за потреби) Кожний документ, виданий на юнацькому та дорослому  абонементах, секторах краєзнавчої і угорської літератури  фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
 • Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.
 • Безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат: каталоги(паперові і електронні) , картотеки, списки нових надходжень літератури.
 • Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.
 • Одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5-ти документів терміном до 30 днів.
 • Особам, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, надається право користуватись читальним залом бібліотеки.
 • Одержувати інформацію  з  інших бібліотек, користуючись новітніми  інформаційними каналами зв’язку.
 • Користуватися іншими  видами послуг,  у тому числі на платній основі.
 • Брати участь у різноманітних інформаційно – просвітницьких заходах, роботі любительських обєднань і клубів за інтересами.
 • Брати  участь  у  роботі  бібліотечних  рад.

3.Користувач зобов’язаний:

 • Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач  повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
 • Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.
 • Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
 • За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
 • Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її протягом півроку. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
 • Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4 . Користувачам забороняється:

 • Виносити з бібліотеки документи не записані в читацькому формулярі або в інших облікових документах;
 • Передавати іншим особам документи одержані на свій читацький формуляр;
 • Псувати отримані для користування документи (робити помітки, підкреслювати текст, виривати сторінки).