Відділ обслуговування користувачів

До відділу обслуговування Центральної публічної бібліотеки входять п’ять структурних підрозділів: абонемент, юнацький абонемент, читальна зала, сектор краєзнавчої літератури, сектор угорської літератури. В своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, наказами та розпорядженнями управління культури ОДА, відділу культури Виноградівської РДА, Статутом КЗ “Виноградівська публічна біблотека” Виноградівської міської ради Закарпатської областібібліотеки, Положенням про відділ обслуговування користувачів, посадовими інструкціями. Робота відділу спрямована на вдосконалення задоволення інформаційних потреб користувачів, виховання культури читання, надання оперативної інформації. Діяльність відділу базується на підставі виваженого поєднання безоплатних традиційних і інноваційних бібліотечних послуг. Обслуговує  користувачів віком від 15 років і вище.   До послуг користувачів більше як  80 тис. примірників книг та періодичних видань  українською, російською та іноземними мовами.
Фонд друкованих видань відділу універсальний за змістом.

Штат відділу – 2 працівників

Бідзіля Оксана Гаврилівна – бібліотекар абонементу для  дорослих

Вовканич Лариса Сергіївнв – бібліотекар сектору краєзнавчої літератури

 

Абонемент  для дорослих

       Книжковий фонд універсальний, нараховує понад 40 тисяч примірників книг.

 • надає вільний доступ до джерел інформації;
 • видає в тимчасове користування документи зі свого фонду строком на 30 днів

            здійснює бронювання документів;

 • організовує різноманітні культурно-мистецькі заходи;
 • впроваджує інноваційні методи та форми обслуговування користувачів;                             

АБОНЕМЕНТ – дотепна, стильна проза: детективи, мелодрама, фантастика, пригоди, комедії, кримінально-ігрові романи;

       • ввічливе обслуговування;

       • гарне, затишне приміщення;

 • дитяча зона;
 • професійна майстерність бібліотечних фахівців;
 • фонд літератури підвищеного попиту, який містить новинки книжкового ринку та найпопулярніші  видання

Юнацький абонемент

    Універсальний фонд документно – інформаційних ресурсів налічує понад п’ять тисяч примірників видань. Обслуговує старшокласників, учнів ПТУ, студентів, молодих людей віком від 15 до 21 року

  пропонує широкий вибір літератури з різних галузей знань: науково-популярні видання, художні книги від класики до сучасних, бестселери, довідкові видання;

  організовує виставки-роздуми, виставки-дискусії, виставки-поради, експрес-виставки;

  організовує та проводить для юнацької аудиторії різноманітні культурно-просвітницькі заходи: години поезії, хвилини мистецтва, уроки ввічливості, години духовності і ін.;

  запрошує на засідання молодіжного клубу «Орієнтир», де розглядаються актуальні морально-правові питання;

  залучає до участі у Всеукраїнських та регіональних конкурсах творчих робіт.

        Вивчає думку користувачів про бібліотеку і її послуги з допомогою  скриньки пропозицій і побажань «Для нас важлива Ваша думка», опитування, анкетування.

             Читальна зала

         Універсальний фонд документно – інформаційних ресурсів налічує близько двадцять одну тисячу примірників видань: наукова, науково-популярна, навчальна, література з гуманітарних, суспільних, природничих і технічних наук,  великий вибір словників, довідників, енциклопедій, нормативні документи, газети та журнали. http://vin-library.do.am/publ/periodichni_vidannja/periodichni_vidannja/40

 • проводить оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів
 • надає бібліотечно-бібліографічні та довідково-інформаційні послуги
 •  здійснює оперативний контроль за незадоволеними запитами користувачів, веде картотеку відмовлень
 • веде довідково – бібліографічний апарат читального залу
 • формує  різноманітні банки даних
 • готує бібліографічні списки до курсових і дипломних робіт;
 • Інформує краян про нові книги та соціокультурну діяльність на сайті бібліотеки, у соціальних мережах.

Надає додаткові послуги:

 • резервування документів;
 •   ксерокопіювання документів
 • доступ до Інтернет-мережі

          Організовує масові заходи: диспути, дискусійні інтерв’ю, бенефіс читачів, літературно-музичні вечори, презентації книг, фольклорні свята, уроки народознавства, зустрічі з письменниками, вечори запитань і відповідей, книжкові виставки на актуальні теми, виставки нових видань, картин місцевих художників, семінари і тренінги, круглі столи.

                               Сектор краєзнавчої літератури

         Центр бібліотечного краєзнавства району, методичний та координаційний центр з питань краєзнавства. Здійснює збір, опрацювання, збереження та надання у користування краєзнавчих документно-інформаційних ресурсів з різних аспектів життєдіяльності регіону.

        Є депозитарієм обов’язкових примірників творів місцевого друку.

     Універсальний за змістом фонд  налічує понад три тисячі  документів. Серед них краєзнавчі дослідження науковців, художні твори місцевих авторів, видання української діаспори про край, туристичні путівники та інші видання. Це книги, які висвітлюють сторінки історії Закарпаття,окремих населених пунктів області, рекреаційні ресурси регіону, питання суспільно-політичного життя, економіки, освіти, культури та мистецтва тощо.

       Цінним інформаційним джерелом є фонд періодичних видань.

 •  видає щоквартальний покажчик «Виноградівщина на сторінках періодики»
 • складає «Календар знаменних і пам’ятних дат Виноградівського району»
 • Веде банк даних «Виноградівщина» зведений систематичний краєзнавчий каталог, який включає описи книг, монографій, статей з наукових збірників, матеріалів науково-практичних конференцій та періодичних видань,
 • Здійснюється інформаційне забезпечення владних структур, окремих користувачів, установ та організацій міста.

Сектор організовує:  краєзнавчі науково-практичні конференції, творчі зустрічі з науковцями, письменниками, краєзнавцями, відомими людьми краю, книжкові виставки, презентації нових творів друку, краєзнавчі панорами, літературно-краєзнавчі студії (з мультимедійними презентаціями) та ін.

       На відзначення ювілейних дат суспільно-політичного життя, відомих людей краю готує інформацію та представляє її на сторінках обласної і районної преси, Інтернет  -виданнях.  

       Надає науково-методичну та практичну допомогу бібліотекам регіону з питань краєзнавства як складової формування національної самосвідомості краян.

     Сектор угорської літератури

        Методичний та координаційний центр  з питань обслуговування  угорсько мовного населення , який у районі становить 25% від заг. кількості населення. Здійснює збір, опрацювання, збереження та надання у користування літератури на угорській мові у т.ч.  краєзнавчої. Документно -інформаційні ресурси універсального змісту налічують понад  вісім тисяч примірників видань. Цінним інформаційним джерелом є фонд періодичних видань Проводить пошук меценатів, спонсорів, бере участь у грантових проектах  для покращення комплектування бібліотечних фондів,  матеріально – технічно бази  сектору. Значна частина літератури отримана в дарунок від  культурологічних, благодійних фондів Угорщини  у рамках проектів »Марої програм»  Фонду сприяння підтримки  угорської культури. Покращення матеріально- технічної бази проходить завдяки  Б/Ф «Бетлен Габор Олоп» і  «Іллейш олоп».

    Співпрацює з товариствами національних меншин регіону, жіночими та молодіжними рухами, громадськими організаціями, навчальними закладами міста.

       Проводить соціологічні дослідження читацьких запитів та інтересів, ефективності та якості бібліотечних послуг, вивчення пропозицій користувачів щодо впровадження нових форм роботи.

       Багатогранна робота з популяризації світових культурних надбань. Діє клуб цікавих зустрічей, в рамках якого проходять засідання різної тематики, літературно-мистецькі вечори, презентації творів письменників Угорщини,, прем’єри книг, літературні години тощо .

     На відзначення ювілейних дат суспільно-політичного життя, відомих людей краю готує інформацію та представляє її на сторінках обласної і районної преси, Інтернет  -виданнях.  

       Надає науково-методичну та практичну допомогу бібліотекам регіону з питань краєзнавства як складової формування національної самосвідомості краян.