Економіка та бізнес

Бізнес, економіка

   Виноградівщина – надзвичайно перспективна територіальна громада з точки зору потенціалу економічного розвитку та інвестиційної привабливості, спонукає іноземних і вітчизняних інвесторів до капіталовкладень в економіку ТГ. Інвестиційний клімат краю постійно покращується, створюються підстави для динамічної побудови ринкової економіки.
Переваги географічного розташування на стику двох держав (Румунії та Угорщини), на міжнародних транзитних лініях сприяють розвитку і подальшому поглибленню всебічного міждержавного співробітництва, підвищенню ролі громади в інтеграції України до Європейських структур й активній участі району в розвитку економічного міжнародного співробітництва.
Площа Виноградівського району складає 700 км2 – це 5,4 відсотки території області. Населення району – 117,8 тисяч чоловік, у тому числі міське – 37,3 тисяч чоловік, сільське – 80,5 тисяч чоловік. За національним складом українців – 71,4 %, угорців – 26,2%, росіян – 1,2%, циган – 0,8%. Густота населення, порівняно з іншими районами висока і складає 168 чоловік на 1 км2. Адміністративним центром є місто Виноградів.
Виноградів на півночі межує з Іршавським, на сході – з Хустським, на заході – з Берегівським районами. На півдні району проходить кордон України з Румунією, на південному заході – з Угорщиною. Має сітку залізниць і автомагістралей, що сполучають його з обласним центром та іншими містами Закарпаття. Діють також залізничні лінії Королево – Дяково, вузькоколійка Виноградів – Хмельник та автомобільне сполучення з Румунією (митниця в с. Дяково) і Угорщиною (митниця в сел. Вилок). Всі населені пункти територіальної громади мають автобусний зв’язок з центром. Виноградівська ТГ повністю електрифікована та газифікована, має розвинений телефонний та Інтернет зв’язок. 
Проте, не тільки унікальне географічне положення та природно-ресурсний потенціал району створюють необхідні умови для розвитку пріоритетних галузей але і існує ряд факторів, які спонукають інвестора до капіталовкладень:
наявність відносно дешевої кваліфікованої робочої сили, що суттєво знижує витрати виробництва;
 Виноградівська ТГ соціально та політично стабільний, тут відсутні міжконфесійні та міжетнічні конфлікти, за рівнем злочинності Виноградівщина займає одне із останніх місць в області; 
дієва політика місцевих органів влади, що орієнтована на стимулювання ділової активності і залучення інвестицій в галузі економіки;
в ТГ розроблена й реалізується програма залучення інвестицій;
існуюча інфраструктура, а саме: щільна мережа транспортних шляхів (автомобільне, залізничне ), функціонування 2-х прикордонних митних переходів, швидкий розвиток телекомунікацій (мобільний телефонний зв’язок та Інтернет), банківська система, туристична сфера.

Виноградівщина зацікавлена у залученні іноземних інвестицій для розбудови господарського комплексу району та відкрита для міжнародного співробітництва.
За період ринкових перетворень відбувся процес формування економіки району.
На 1 січня 2010 року реальний економічний потенціал району формують близько 275 суб’єктів підприємницької діяльності , з яких майже 84 – у сфері торгівлі й ремонту, близько 115 – у промисловості, майже 30 – у будівництві, близько 12 – у готельному і ресторанному бізнесі, понад 34 – у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві .
Протягом останніх років в районі утримуються значні темпи економічного зростання.
Промисловими підприємствами району протягом січня – березня 2010 року реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 107,9 млн. грн., що складає 101,0% до аналогічного періоду минулого року.
Індекс виробництва промислової продукції району до рівня 1990 року зріс у 3,3 раз . 
Зросли обсяги випуску продукції на підприємствах легкої та машинобудівної промисловості, разом з тим, значно зменшено обсяги виробництва у підприємствах харчової та добувній промисловості 
Нині в районі функціонує 61 підприємство з прямими іноземними інвестиціями.
За період іноземного інвестування в район залучено понад 23 млн. дол. США. прямих іноземних інвестицій
В розрахунку на душу населення залучено іноземних інвестицій на суму 195,3 дол. США. У загальнообласному показнику доля району складає 6,4% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.
Прямі іноземні інвестиції для району – це сталий економічний розвиток, реформи промисловості та сільського господарства, впровадження сучасних технологій, підвищення управлінських стандартів, створення нових робочих місць тощо. Залучення іноземних інвестицій великою мірою сприятиме активізації 
євроінтеграційних процесів України, зокрема створенню Зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
Темпи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку району постійно зростають, якщо у 2002 році вони склали 120,5%,то у 2008 році – 135,4%.
Основна частка іноземних інвестицій (97,4%) надійшла у промисловість, в тому числі: машинобудування – 59,6%, харчову промисловість – 27,4%, легку промисловість – 8,4%. Незначні обсяги прямих іноземних інвестицій припадають на торгівлю – 1,0%, діяльність ресторанів – 0,7%, транспорт – 0,1%.
Серед країн, представниками яких в економіку району внесені прямі іноземні інвестиції, необхідно визначити Німеччину, Угорщину, Кіпр, США, Словаччину, Італію.
– Машинобудівна промисловість займає одне із провідних місць в районі .В 1 кварталі цього року підприємствами цієї галузі реалізовано продукції на 51,9 млн.грн. або на 28,8 відсотка більше аналогічного періоду минулого року.
Провідне місце в цій галузі належить ТОВ ВЕТ « Аутомотив Україне» де на сьогодні працює 1870 чоловік. Середньомісячна заробітна плата на підприємстві становить 1990 грн. Місячний обсяг випуску продукції 10,4 млн. грн.. За 1 квартал підприємство отримало позитивний фінансовий результат – 14,7 млн.грн. прибутку.
ТОВ « Платі Юкрейн Лімітет» – створено близько 240 робочих місць, середня заробітна плата 1700 грн. ,місячний випуск продукції 0,9 млн. грн.
Влегкій промисловості виробництво збільшиться на 8,9 відсотка і буде розвиватися на рівні минулого року. Дана галузь в районі представлена 13 підприємствами основного кола, які повністю працюють на давальницькій сировині. Легка промисловість забезпечує понад 20 відсотків районного виробництва товарної продукції, в діючих оптових цінах. , в ній працює близько 2000 тис.чоловік, середня заробітна плата по галузі становить близько 1500 грн. На даний час галузь прибуткова. Залежність підприємств галузі від пропозицій і намірів іноземних партнерів, постійні зміни митного законодавства не сприяють стабільному виробництву, що привело до сповільнення темпів їх зростання. Одним із основних завдань є сприяння поступовому переходу підприємств, що працюють на давальницькій сировині, до виготовлення власної конкурентоспроможної продукції та орієнтації на внутрішній ринок..
Одними із кращих підприємств цієї галузі являються такі підприємства як:
ВВТШО « Гроно» де працює близько 600 чоловік місячний випуск продукції в діючих цінах складає близько 1,7 млн.грн.
ТОВ « Новітекс- 420 чол., випуск готової продукції в місяць становить біля 1,4 млн.грн.
СП « Сандерс-Виноградів» – 370 чол., випуск готової продукції 1,9 млн.грн.
ДП « Мода Проджест» -192 чол.- випуск -0,5 млн.грн. 
ТОВ « Мільтекс Україна « – 190 чол. – випуск 0,6 млн.грн.

Основне багатство краю – земля, виноградники, сади. Враховуючи сприятливі природні та кліматичні умови, які дають можливість району займати в Закарпатській області важливе місце у вирощуванні овочів та фруктів. Керівництвом  серед пріоритетів визначено переробну галузь агропромислового комплексу, яка може працювати на внутрішній сировині, вирощеній в селах Виноградівської ТГ, і разом з тим, створювати робочі місця та збільшувати надходження до бюджету. 
Останнім часом збільшується перелік вітчизняних та іноземних фірм, котрі роблять ставку на виробництво та впровадження в Україні сучасних технологій, що дозволяють виробляти продукти харчування на рівні світових стандартів якості. Вирощена продукція реалізується на ринках у свіжому виді, а проблему переходу від сезонного споживання окремих продуктів харчування до цілорічного вирішують консервні заводи, які працюють на території району. ТОВ “Мікаланд”, ТОВ “Консервний завод “Універ”, ТзОВ “Дядя Ваня – Закарпатські овочі” Ці заводи нарощують випуск продукції, розширюють асортимент, завойовують внутрішні і зовнішні ринки збуту продукції. Свіжа овочева та фруктова сировина консервується за сучасними технологіями із застосуванням сучасного обладнання, в тому числі і упаковочного. Робота консервних заводів – це не тільки впровадження нової технології, це робочі місця, відродження родючості землі, участь у соціальних програмах. 
В громаді зберігається тенденція до активного просування продукції вітчизняних товаровиробників на традиційні міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту і обсягів експорту промислової та сільськогосподарської продукції, і як результат – темпи росту експорту випереджають темпи росту імпорту товарів, що і спричиняє утворення позитивного сальдо. За 2009 рік обсяг експорту товарів склав 144,2 млн. дол. США, імпорту – 112,7 млн. дол. США, сальдо 31,5 млн. дол. США. Питома вага давальницької продукції в загальному обсязі експорту складає 87,0%, давальницької сировини в обсязі імпорту – 92,9%.

Експортно-імпортні операції район здійснював із 58 країнами світу. 
В структурі експорту 93,0 відсотка припадає на країни Європи та 7,0% на країни СНД. 
Серед Європейських країн найбільші обсяги експортних операцій припадають на Угорщину (63,2%), Німеччину (11,8%), Італію (8,7%), Словаччину (7,2%). Серед країн СНД 99,2% товарів експортовано в Росію.
В структурі імпорту – країни Європи – 100 відсотків. 
Серед країн Європи найбільші обсяги імпортних операцій припадають на Німеччину (48,9%), Італію (10,2%), Угорщину (10,0%), Австрію (6,0%). 
З метою поширення інформації про інвестиційну привабливість економіки громади запроваджено постійний моніторинг потенційних можливостей залучення інвестицій.
Управлінням економіки райдержадміністрації спільно з суб’єктами підприємницької діяльності району проводиться відповідна робота по розробці інвестиційних проектів для просування пропозицій на інвестиційний ринок. 
На даний час окремими підприємствами і підприємцями вже розроблені бізнес-плани та заповнені анкети інвестиційних пропозицій.
З метою забезпечення ефективності державної регіональної політики щодо залучення іноземних інвестицій, активізації інформаційного та організаційного забезпечення залучення інвестицій, розроблений інвестиційний паспорт району, який щороку поновлюється. 
На сьогодні першочерговим завданням є відновлення роботи підприємств переробної промисловості: 
Виноградівського комбінату хлібопродуктів – переробка та зберігання зерна ( Довганич Василь Дмитрович);
ВМВТФ « Руно» – забій , переробка та зберігання м’яса та м’ясопродуктів ( Іванюк Валентин Антонович);
ТОВ « Севлюш-Сир» – переробка молока та виробництво молокопродуктів ( Юрченко Наталія Євгенівна)
Важливо, також, задіяти у виробничий процес вільні виробничі та складські приміщення на діючих та недіючих підприємствах району:
вільні виробничі приміщення готові для виробництва у ВАТ «Виноградівський завод пластмасових санітарно-технічних виробів»(м. Виноградів) ( Білецький Микола Васильович);
виробничі приміщення – 2000 м.кв. ПП Свищо Марія Денисівна (с. Онок);
виробничі приміщення відповідно 600,1300 м.кв із приміщенням для проживання та складське приміщення – 800 м.кв. ПП Фурик Михайло Михайлович( с. В.Копаня);

Використання низки сприятливих факторів, які формуються у інвестиційному кліматі нашої державі, помножених на потенційні можливості Виноградівщини зокрема, безперечно матимуть відчутний економічний ефект для учасників співпраці в громаді.