Методико-бібліографічний та інформаційний відділ

Основні завдання 

методико-бібліографічного та інформаційного відділу центральної публічної бібліотеки

 • Контрольно-аналітичні. Збирає і обробляє офіційні статистичні дані публічних бібліотек району, вивчає окремі складові бібліотечної справи та їх відповідність вимогам сьогодення, готує тематичні інформації по запитах керівників органів влади; контролює виконання цифрових планових показників роботи бібліотек, якість проведення масових заходів, планів робіт.
 • Інформаційно-інноваційні . Забезпечує бібліотеки інформацією про сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи, про зміст актуальних досліджень та результатах їх впровадження в практику роботи бібліотек; впроваджує нові технології у роботу бібліотек.
 • Маркетингово-рекламні . Готує методичні рекомендації для розгляду на метод раді до загально-державних акцій та літературних, ювілейних і знаменних дат. Методвідділ бере участь в організації та проведенні значних подій бібліотечного життя: презентації, конференції, Дні бібліотек, ювілеї і т.д.;розробляє плани та заходи з питань створення позитивного іміджу бібліотек, організовує рекламну діяльність, готує посібники про КЗ “Виноградівська публічна біблотека” Виноградівської міської ради Закарпатської області, інформаційні бюлетені, буклети, путівники. Формує читацьку думку про роль бібліотек у суспільстві.
 • Консультативно-навчальні. Надає постійну консультативну допомогу публічним бібліотекам району, що не мають власних методичних центрів, проводить групові заняття по підвищенню кваліфікації бібліотечних кадрів, а також індивідуальні консультації, практикуми,  Методичні дні, Дні професійного спілкування. Займається контролем самоосвіти бібліотекарів семінари, тренінги.
 • Науково-методичні . Розробляє, вивчає і узагальнює передовий досвід роботи бібліотек і бібліотекарів. Досліджує історію бібліотечної справи, проводить заняття школи передового досвіду.
 • Видавничі. Видає методичні рекомендації, зразки рекламної продукції, розробляє єдині Дні інформації, бібліографії, краєзнавства.
 • Довідково-бібліографічні. Готує інформації про роботу КЗ “Виноградівська публічна біблотека” Виноградівської міської ради Закарпатської області, бібліографічні довідки, посібники краєзнавчого характеру.
 • Сценарно-розважальні . Готує сценарії тематичних вечорів, концертів, свят, бере активну участь у культурному житті міста.

Завдання і зміст роботи Інтернет-центру:

 • Забезпечення вільного доступу всіх верств населення до мережі Інтернет;
 • Розширення сфери інформаційних послуг бібліотек.  Організація, підбір та розробка вебліографічних списків та роздаткового матеріалу для користувачів;
 • Регулярне оновлення веб-сторінки бібліотеки;
 • Обслуговування користувачів згідно Правил користування Інтернет-центром;
 • Навчання користувачів бібліотеки та бібліотечних працівників основам комп’ютерної грамотності, роботі в мережі Інтернет;
 • Проведення самостійного або з іншими відділами соціологічного дослідження щодо якості надання Інтернет-послуг, результати яких впроваджує в практику роботи;
 • Узагальнення інформації про незадоволений попит, дані про інтенсивність використання;
 • Ксерокопіювання, роздрук та сканування інформації;
 • Створення та запис тематичних баз даних на  CD, DVD та ін.