Історія КЗ “Виноградівська публічна бібліотека” Виноградівської міської ради Закарпатської області

Бібліотек історія жива…

Якщо би потрібно було змалювати який-небудь спільний символ земної цивілізації ним могла б стати книга. Хтось із великих людей сказав:

«Усе минає, а слово залишається. Зникають у безвісти держави, володарі, раби. На порох розсипаються величні будівлі, вмирають дерева, пересихають ріки. Гори перетворюються на купи каміння. Все стає тліном і прахом, а написане Слово залишається. Залишається і несе скрізь час голос людської душі. Це одне з найбільших див світу».

Диво написаного, надрукованого слова, яке пережило століття й покоління. Скарбницею духовних багатств людства, однією з найміцніших ланок, що поєднують минуле, сучасне й майбутнє є книга і бібліотека.

Закарпаття має багату і багатогранну історію духовного і культурного розвитку. Як стверджують вчені, тут уже в Х-ХІІ ст. були відомі численні пам’ятки давньоруської писемності, які проникли сюди різними шляхами – через торгівлю, ремісничі стосунки, мандрівників-ченців.

До наших днів дійшли уривки «Остромирового Євангелія» 1056-1057 рр., «Мукачівських та Імстичевських Міней» 12 ст. написані давньоруською мовою. В кінці ХІ на початку ХІІ ст. в церквах та монастирях Закарпаття, а також у світському вжитку починає утверджуватись і латинська писемність, котра на той час була офіційною мовою угорського королівства, до складу якого входило Закарпаття. Незважаючи на значне поширення письма історія поки-що немає фактів про існування значних книгозбірень у краї до ХVІІ ст. Найбільшу і найціннішу бібліотеку у ті часи мав Мукачівський монастир, значні зібрання книг – Грушівського, Тячівського та Углянського монастирів.

Бібліотека Мукачівського монастиря відіграла неабияку роль у збереженні історичної пам’яті та національної свідомості корінного населення в часи панування Австро-Угорщини. В ній збереглися рідкісні пам’ятки писемності, в тому числі «Євангеліє» написане у 1401 р. в Королівському замку на Виноградівщині, «Біблія» Івана Федорова видана в Острозі у 1581 р. Історія книгозбірні Мукачівського монастиря нерозривно пов’язана з іменами таких відомих просвітителів та культурних діячів краю як А. Коцан, А.Кралицький, А.Бачинський та ін.

Протягом ХVІІІ-ХІХ ст. Бібліотеки у краї були власністю монастирів, духовних, світських та навчальних закладів, а також окремих представників інтелігенції, духовенства.

Після розвалу Австро-Угорщини та входження Закарпаття до складу Чехословацької Республіки почалася активізація громадського та культурного життя краю, видання різномовної періодики. У 20-х роках у багатьох містах і селах Закарпаття виникли осередки товариства «Просвіта» та товариства ім. Духновича, при яких почали діяти бібліотеки та громадські читальні.

Одним із найважливіших напрямків діяльності  «Просвіти» було закладання філій і читалень по усьому краю. Створити читальню на селі було нелегко. Більшість селян були малограмотні і не розуміли, що їм може дати товариство «Просвіта». У1921 р. в Угочанському (Виноградівському районі) комітаті в с. Веряця була сформована перша читальня. До кінця 1921 р. в краю було засновано 3 філії і 41 читальню.

Кількість структур «Просвіти» неухильно зростала і на 1929 рік діяло 4 філії і 176 читалень, що нараховували 11,125 чол. До 1 червня 1930 р. в різних районах налічувалось зареєстрованих і діючих читалень:

 • Округ Берегово – 7
 • Округ Іршава –17
 • Округ Мукачево – 24
 • Округ Перечин – 11
 • Округ Рахів – 17
 • Округ Севлюш – 16
 • Округ Свалява – 10
 • Округ Тячево – 18
 • Округ Ужгород – 21
 • Округ Хуст – 12
 • Округ В.Березний – 4
 • Округ Волове – 14

Важливе місце в діяльності «Просвіти» займала підготовка та проведення різноманітних культурних заходів і масових акцій в яких гартувалась національна свідомість і воля широких народних верств краю. Це дні і вечори пам’яті  Т.Шевченка, О.Духновича, інших видатних культурних і громадських діячів, злети молоді, збори і з’їзди, походи і маніфестації, національно-культурні свята. Ці заходи проходили під національними синьо-жовтими прапорами, що їх перед кожною значною масовою акцією посвячували у церкві.

Історії державної мережі області започатковано постановою Ради народних комісарів УРСР № 1792 від 21 листопада 1945 р. «Про затвердження плану розвитку культурно-освітніх установ». Згідно цього плану в краї було необхідно відкрити 17 бібліотек, в т.ч. одну дитячу, 505 сільських клубів та хат-читалень. Головам сільських народних комітетів, в свою чергу, були направлені листи-інструкції обласного відомства політосвітніх установ, де було зокрема, рекомендовано –  «При хаті-читальні повинно бути декілька кімнат: загальний зал, кімната для гуртків, театральний, музично-хоровий, драматичний, літературний, кімната для різних ігор і читальня зі своєю бібліотекою…». Так почалося створення в області, районі державної мережі бібліотек, які покликані були в першу чергу стати закладами ідейно-політичного впливу на населення новоствореної області. Поява практично в кожному населеному пункті бібліотеки чи хати-читальні мала безперечно і позитивний вплив на загальний розвиток освіти і культури в краї.

Згідно даних «Історії міст і сіл Виноградівського району» в кінці 1945 р. в м. Севлюші відкрилися дві перші бібліотеки Севлюська міська окружна бібліотека для дорослих і дітей. У 1946 р. у Севлюшському районі почали відкриватися перші хати-читальні у найбільших населених пунктах району і  на кінець 1946 р. в районі нараховувалось 33 сільських хат-читалень із надзвичайно мізерним книжковим фондом – 12 000 примірників книг.  Важливу роль відігравали хати-читальні в організації при них курсів для неграмотних або малограмотних. Для селян, які гуртувалися навколо читалень сільські активісти організовували лекції на історичні, господарські, політичні, педагогічні та інші теми. Важливе місце в діяльності хат-читалень займала підготовка і проведення різноманітних масових культурних заходів. У 1951 р. у колгоспах Севлюського округу створено 10 колгоспних бібліотек, які нараховують  від 500 до 2000 різних книг. Укрупнена артіль «Прикордонник» с. Бобове закупила для бібліотек книг на суму 3 000 карбованців. В колгоспних бібліотеках округу протягом року записалось 6 000 читачів.

У 1953 році територія Севлюського округу перейменовується на Виноградівський.

У 1953-1954 рр. було проведено об’єднання 2-х районів Виноградівського і Берегівського і в зв’язку з цим змінилась і мережа бібліотек. В основному з початку заснування масових бібліотек їх комплектування здійснювалося через обласний біблі-отечний колектор, певна сума грошей відпускалась на комплектування бібліотек через книжкові магазини і відділення зв’язку.

Згідно звітів районної бібліотеки для дорослих  станом на 01.01.1958 р. на Севлющині  пра-цювало 46 самостійних  колгоспних бібліотек, які обслуговували 26,850 чит.  Найбільшу кількість читачів обслуговували бібліотеки сіл В.Ком’яти – 1300, фонд бібліотеки  понад  4 000 примірників книг.,  Олешник – 1000,  Онік – 1000,  Підвиноградів – 1000,  Королево – 1200. В районі діяло 18 приклубних бібліотек і одна хата-читальня в с. М. Ком’яти. У цей період в м. Виноградів працювали 4 бібліотеки: районна біб-ліотека для дорослих, районна бібліотека для дітей (завідуюча Роспопіна Ганна Федорівна), міська бібліотека для дітей (завідуюча Марущак Ганна Семенівна), міська бібліотека для дорослих.

Обсяг роботи бібліотек та їх книжковий фонд постійно зростав, і у 1965 р. у районі нараховувалось вже 62 бібліотеки з книжковим фондом – 370 тис. примірників книг. Незважаючи на те, що бібліотека протягом 45 років вважались перш за все ідеологічною установою, а книжкові фонди несли на собі відбиток ідеологічних догм, свою освітницьку роль вони все ж таки виконували: знайомили читачів про події в світі, новинками художньої літератури, розширяли загальний світогляд, надавали величезну допомогу у навчально-виховному процесі учнів, юнацтва та молоді, сприяли підвищенню ефективності виробництва у всіх галузях народного господарства.

Перші новостворені бібліотеки знаходились у пристосованих приміщеннях і тільки у 60-80-х роках XX ст., коли почалось масове будівництво будинків культури, бібліотеки переходять у нові приміщення, де була можливість окремо виділити абонемент, читальний зал, кімнати юного читача. Зокрема, це бібліотеки сіл: Букове, В.Ком’яти, В.Копаня, В.Па-ладь, Заболоття, Вербовець, Веряця, Вілок, Дротинці, Дяково, Матієво, Нове Село, Петрово, Підвиноградів, Теково, Фанчиково, Хижа, Чепа, Черна, Шаланки.

Керівництвом культурно-освітньої роботи в районі займались  окружні відділи культури. Згідно даних райвідділу культури завідуючими Винограді-вським окружним відділом культури у 1948-1949 рр. працював Станко М.М; у 1950-1951 р. – в.о.о. Виноградівським окружним відділом культури працював Сакалош І.І.; у 1951-1953 рр. – Грабович М.М.; з 1953-1961 рр. – Нагорняк; з 1961-1974 рр. – Журило; з 1974-1983 рр. – Бочкай І.А., з 1983-1998 рр. – Голіба І.А., в.о.о. 1998-1999 рр. – Брандіс О.Ю., з 1999 по сьогоднішній день – Югас В.С.

Першою завідуючою міської окружної бібліотеки була Даці О., з 1954-1964 рр.  – Роспопін П.Ф., з 1965-1976 рр. – Марущак Г.С.

За роки її керівництва бібліотека отримала звання «Бібліотека відмінної роботи». Багато років на базі бібліотеки працювала школа передового досвіду.

З 1977-1999 рр. – зав. бібліотекою працювала Капішон В.М.; а з 2001р. – Шапко Г.М.  Штат бібліотеки складався з 5 працівників, тут працювали: Дрокіна Любов Василівна – бібліотекар читального залу (1961-1978 рр.);  Глушкова Н.П. (1956-1991рр.), Гречко Е.І. (1966- 1991рр.), Хромей М.Ф. (1984-2008рр.), Шапко Г.М. з 1986 р….

У 1961р. дві дитячі бібліотеки – міська і районна – були об’єднані у районну дитячу бібліотеку (зав.Роспопіна Г.Ф.) приміщення якої становило 205 м. кв., штат – 4 працівники. З 1964 року колектив дитячої бібліотеки очолила  Лебідько О.О., яка пропрацювала до 1993 р. зав. бібліотекою.

Комплектуванням літератури для бібліотек району займалась районна бібліотека для дорослих,  що вже з 1950 року  мала у штаті одного платного методиста. Кращі зав.бібліотеками з великим стажем і досвідом роботи рахувались нештатними методистами, проводили навчання молодих спеціалістів на базі своїх бібліотек і входили до складу активу районної бібліотеки. Процент охоплення населення книгою становив 48%.

У 1959р. починається при бібліотеках відкриватись вільний доступ до книжкових фондів, проводилось очищення книжкових фондів бібліотек від застарілої, зношеної та ідеологічно забороненої літератури. В цих же роках починають працювати МБА.

Бібліотеки з перших років заснування стають опорними базами партійних органів, сільських Рад народних депутатів у пропаганді рішень чергових з’їздів, конференцій, пленумів. Вся робота бібліотек (в т.ч. приклубних, пересувок) пов’язувалась  з пропагандою літератури на допомогу виконанню планів і соціалістичних зобов’язань, впровадженню у виробництво передового  с/г  досвіду,  професійної орієн-тації молоді, вихованню у підростаючого покоління добросовісного  ставлення до праці.

На початку заснування  бібліотек вони знаходились восновному в пристосованих приміщеннях. Так, площа районної бібліотеки книжковий фонд якої у 1959р. нараховував 20 715 примірників книг, був розміщений на 63 м2, штат районної бібліотеки –  4 працівники.  З 1959 р. зав.районною бібліотекою для дорослих був Габрин М.І. спільно з ним в ці роки працювали Руденко М..Ю., Лева М.В., Сусік М.Д.

Всіх пересувок у 1959 р. нараховувалось – 20, видано на пересувках 2 550 примірників книг.

Кількість читачів по району в 1959 р. становила 29 989, на 1.01.1960 р. – 37 267 читачів і книговидача – 788 697примірників книг.

З середини 50-х років XX ст. починаються проводитись звіти  перед населенням  працівників, оформляються методичні кутки на допомогу біб-ліотекарю. Працівники бібліотек  постійно підвищують свій професійний загальноосвітній рівень навчаючись у гуртках при партійних та комсомольських організаціях. Із 42 бібліотечних працівників 25 працівників не мали спеціальної освіти, але 15 чоловік навчались на заочному відділі Хустського к/о  технікуму (1960р.) В цих же роках при бібліотеках створюються систематичні каталоги, оформлюються «картотеки сімей». Широко розгортається  соціаліс-тичне змагання між бібліотеками за звання «Біблі-отека відмінної роботи».

Протягом 1962 р. до бібліотек району було залучено 54 314 читачів, проведено 1 848 масових заходів. Значно покращилося кадрове забезпечення бібліотек. У 1962 році з 73 бібліотечних працівників 6 було з вищою бібліотечною освітою, 46 – з середньою бібліотечною освітою, а 21 – з середньою осві-тою.

 З 1962 р. при бібліотеках, де дозволяла площа бібліотек, створюються кімнати передового досвіду для працівників сільського господарства, а в інших – кутки для працівників с/г.  Перша кімната пе-редового досвіду була створення у бібліотеці с. Підвиноградів.

У 1963 р. населення Виноградівської зони  обслуговували 46 сільських масових бібліотек, 3 міські, 1 дитяча та одна зональна бібліотека. Крім бібліотек Міністерства культури у м.Виноградів працювало 8 профспілкових бібліотек, 6 бібліотек інших відомств, 44 шкільних бібліотек та 5 шкільних у м.Виноградів.

У 1963 році були скорочені приклубні бібліотеки і створено 8 постійнодіючих бібліотек в присілках: Чонкаш,  Дубовинка, Виннички, Р.Долина, Першотравнева, К-п «8-ме березня», «Теплиця». До обслуговування читачів залучались книгоноші з числа активістів. Таким чином бібліотеками Виноградівської зони за 1963 р. було залучено 56 088 читачів. Серед кращих бібліотечних працівників по якісному задоволенню потреб читачів були: Половка М.І. (б-ка с.Олешник), Егреші М.І. (б-ка с. Федорово), Пігор М.Ю. (Б-ка с.Фанчиково), Болдог О.І. (б-ка с.Новосільськ), Фозекош М.А б-ка с.Вербовець), Клюса Г.І. (б-ка с. Сасово). (див. фото у історії окремої бібліотеки).

В основному в усіх бібліотеках  були оформлені кутки юного читача, а в бібліотеці с. Олешник – кімната  юного читача. У центральних бібліотеках –  картотеки газетно-журнальних статей. З 1963 р. колгоспи і радгоспи почали виділяти невеликі суми коштів на комплектування бібліотек літературою на допомогу виробництву. Станом на 01.01.1963 р. у Виноградівській зоні нараховувалось 6 бібліотек  від-мінної роботи: Олешник, Новосільськ, Фанчиково, Федорово, Королево, Виноградівська міська бібліо-тека. Керівництво роботою по наданню методичної допомоги проводилось Берегівським  райвідділом культури та Берегівською  районною бібліотекою.

У 1964 р. при Виноградівському філіалі УжДУ відкрито вузівську бібліотеку. З 1965 р. книжкові фонди бібліотек починають досить повноцінно поповнюватись літературою. В середньому поступлення книг в одну бібліотеку складало від 100 книг в найменшу бібліотеку до 550 книг в найбільшу, такі як: Сасово, Шаланки, В.Копаня, В.Ком’яти, в районну бібліотеку – 3 533, районну дитячу – 4 528 примірників.

 На початку 70-х років XX ст. зростає мережа бібліотек в районі, так вже в 1972 році  налічується –

 

В 1978 році створено Виноградівську  централізовану бібліотечну систему, книжкові фонди і каталоги бібліотек району переведено на ББК.

В цьому ж році районна бібліотека перейшла в нове приміщення, площа якого 600 кв.м. за адресою вул.. Борканюка,1. При бібліотеці створено структурні підрозділи: відділ обслуговування (читальна зала, юнацький абонемент, абонемент для  дорослих); відділ обробки і комплектування літератури; методико-бібліографічний відділ;  відділ єдиного книжкового фонду. Штат бібліотеки складав 16 чол., з вищою освітою – 5, середньою бібліотечною – 11.  Директором централізованої бібліотечної системи була призначена Сафонова Ганна Іванівна, яка пропрацювала на цій посаді до вересня  1995 року.

З вересня 1995 року по травень 2023 року Виноградівську РЦБС очолює Вашкеба Каталіна Гейзівна. Раніше працювала на посадах бібліотекаря в бібліотеках смт. Королево, с.Фанчиково, старшого бібліографа ЦРБ., завідувачки організаційно-методичним відділом Виноградівської районної централізованої бібліотечної системи. У 2016 році їй присуджено звання «Заслужений працівник культури»

З 1976  по  червень 2013 року методистом ЦРБ працює Маган М.І. , з 2009  року – по  вересень 2016 року – Хромей М.Ф.

В 1980 році для централізованої системи виділено бібліобус, що дало змогу  обслуговувати виробничі ділянки в м.Виноградів: плодоконсервний за-вод, консервний завод, інкубаторна станція, ДЕРСУ, вул. Герцена, бригада колгоспу  8-ме березня (всього 8 стоянок, обслужено 859 читачів).

На  той період охоплення населення по системі  складав 69,1%,  обслужено 73 382 читачів, видано книг 15 158 44 примірників книг. Штат пра-цівників – 113 чоловік, з них з вищою освітою – 13, середньою спеціальною – 91.  Звання «Бібліотека відмінної роботи» присвоєно 24 бібліотекам-філіям.

До складу мережі  масових бібліотек  входить 61 бібліотека: центральна районна бібліотека – 1, дитячі – 2, сільські – 53.  Звання «Бібліотека від-мінної роботи» присвоєно 24 бібліотекам-філіям. Послугами МБА користувалось 95 читачів, яким видано 320 примірників книг.

Джерела надходження літератури: бібколектор – 34 508 примірників, книжковий магазин – 177, книга пощтою – 185, передплата періодичних видань – 18 421, інші джерела 2 579 примірників. Всього надійшло до бібліотек системи – 56 073 примірників  книг. Покращується матеріально-технічна база біб-ліотек.  Наявність технічних засобів в  бібліотеках системи: бібліобус – 1, ротатор – 1, гектограф – 1, телевізорів – 43, програвачі – 5, магнітофони – 2, діапроектори – 2, друкарські машини – 5, калькулятори – 2, телефони встановлено в 19 бібліотеках. Бібліотеки системи забезпечуються інвентарем: стелажами, аудиторними столами, стільцями, книжковими шкафами, каталожними ящиками, люстрами, доріжками і ін.

В 1986 році в районі  відкрито чотири громадські бібліотеки: бібліотека  заводу залізо-бетон-них виробів (книжковий фонд – 3 415, читачів – 196); бібліотека ферми с.Підвиноградів (книжковий фонд – 1 051, читачів – 102); бібліотека Вілоцької взуттєвої  фабрики (книжковий фонд – 2925, читачів – 406); бібліотека Вілоцького дерево-обробного комбінату (книжковий фонд – 3 135, читачів – 215).

 У зв’язку із відсутністю відповідних приміщень для бібліотек с.Дубовинка, міської бібліотеки-філії РАПО, с.Виннички, с.Чепа №2 у 1990 р. було скорочено  чотири бібліотеки.

Прийнятий Верховною Радою УРСР Закон «Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування» вирішально вплинув на всю структуру бібліотечної мережі. Згідно цього, бібліотеки  перейшли  у підпорядкування  сільських, селищних і міських Рад народних депутатів. Тому  адміністрація ЦБС, районний відділ культури пра-цювали  над тим, як зберегти молодих, кваліфікованих спеціалістів. Це вдалося зробити, відправивши бібліотечних працівників пенсійного віку на заслужений відпочинок, а на вакантні посади назначили тих працівників, які підпадали під скорочення.  В 1991 році   у зв’язку  з дефіцитом бюджету  скорочено 12 працівників пенсійного віку, 4 вакантні посади.

 Рішенням Виконкому Районної ради народних депутатів № 54 від 03.04.1992 р.у 1992 році до  централізованої бібліотечної системи приєднано 6 шкільних бібліотек міста.

Враховуючи те, що у Виноградівському районі 27% – угорці, у серпні 1994 року в центральній районній бібліотеці був відкритий сектор угорської літератури, який  обслуговує дорослих і дітей. Сектор угорської літератури відкрито при активній підтримці міського товариства угорської культури, що допоміг укомплектувати книжковий фонд угорською літературою та періодичними  виданнями  на  угор-ській  мові.

В цьому ж році в нове приміщення переведено бібліотеку-філію для дорослих села Королево.

Згідно розпорядження районної адміністрації  у зв’язку з відсутністю фінансування 3 1 листопада 1995 р. по квітень 1996р. на 0,5 ставок  посадового окладу  переведено 25 працівників бібліотек-філій. В грудні 1995-го проведено атестацію бібліотечних працівників Виноградівської ЦБС.

Незважаючи на складне матеріальне забезпечення бібліотеку-філію с. Онік переведено в нове приміщення.

1996 рік – один із найскладніших найважчих років в житті молодої Української держави. Знаходячись у глибокій економічній кризі, що пропорційно вплинуло на фінансовий стан бюджетних організа-цій в тому числі на культуру, бібліотечні працівники району в першу чергу це відчули на собі. Виходячи із цих умов, першочергове завдання адміністрація вба-чала в тому, щоб зберегти і примножити набуте, збе-регти бібліотечних спеціалістів і істотно змінити зміст роботи бібліотечних установ виходячи з Закону Ук-раїни «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Основні завдання бібліотек Виноградівської ЦБС були визначені в «Положенні про централізовану районну бі-бліотечну систему», яка розроблялась для  реєстрації бібліотек Виноградівської ЦБС.

Згідно розпорядження голови Виноградівської державної районної адміністрації від 16.09.1996 року №.558 «Про зміни в штатах районного відділу культури і освіти», було проведено роз’єднання шкі-льних і масових бібліотек. Штат, книжкові фонди шкільних бібліотек були переведені РАЙВНО.

В зв’язку з економічною кризою в країні, відсутністю коштів на фінансування заробітної плати працівників бюджетних сфер, виплата зарплати протягом року проходила несвоєчасно. Так, станом на 20.12.1996р., бібліотечні працівники системи отримали зарплату за січень-червень 1996р. Крім переведення працівників на 0,5 посадового окладу кожен з бібліотечних працівників системи побував у 2- місячній безкоштовній відпустці.

Розуміючи те,  що на утримання бібліотек ко-шти виділятись не будуть, працівники центральної районної бібліотеки шукають шляхи фінансової самопідтримки, альтернативні шляхи для фінансування бібліотек. (здача  в оренду  бібліотечних примі-щень, надання платних бібліотечних послуг).

Бібліотечні працівники району обслуговували читачів на пунктах видачі книг на прикордонних заставах сіл: Хижа, Вілок, Дяково, Дюла, В.Паладь, Заболоття.

В жовтні 1996  року у  Виноградівській центральній районній бібліотеці відкрився  сектор кра-єзнавчої літератури, завданням якого стала координація роботи бібліотек з іншими бібліотеками системи, краєзнавчим музеєм по популяризації краєзнав-чої літератури, відродженню, збереженню та примноженню народних традицій, свят та обрядів району. 1997 рік – надзвичайно важкий в житті нашої країни В умовах жорсткої фінансової кризи, яка охопила всю країну, культура  в тому числі бібліотеки опинилися на грані виживання. До 01.09. 1997 р. 47 бібліотечних працівників працювало на 0,5 посадового окладу,  43 – на 1,0 посадового окладу і 4-ри бібліотечні працівники на 0,75 посадового окладу.

У зв’язку  з відсутністю коштів на фінансува-ння заробітної плати згідно рішення райдержад-міністрації № 286 від 11.06.1997р. було проведено скорочення штатної чисельності працівників біблі-отечних установ на 20%. Станом на 01.09. 1997р. кількість штатних одиниць зменшилась з 78 до 53 штатних одиниць. З них: 8 бібліотечних працівників залишилось на 1,0 посадового окладу, 38 на 0,75, інші на 0,5 посадового окладу.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997р. № 510 про «Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» адміністрацією ЦБС спільно з районним відділом культури були розроблені пропозиції про включенню бібліотек Виноградівської ЦБС до державного реєстру бібліотек України. Згідно нормативів такі бібліотеки сіл як  Завадка, В.Копаня-Черебини, Н.Клинове, смт. Клинове, Карачин, Затисівка  не включені до реєстру.

Не дивлячись на такі жорсткі умови,  бібліо-течні працівники системи продовжили всю культурно-масову, просвітницьку і виховну роботу проводити  спільно з громадськими організаціями, товарист-вами, творчою інтелігенцією.

Традиційним в роботі бібліотек стало проведення Свята Матері. Так, працівники центральної районної бібліотеки спільно з міським осередком Всеукраїнського жіночого тов. ім. О.Теліги   впер-ше  провели свято Матері. Проводились  творчі зуст-річі з письменниками, видатними діячами нашого краю. Надзвичайно цікаво пройшла презентація  нового роману Ю. Мейгеша «Срібна Земля». Райдержадміністрація виділила для закупки книг «Срібна земля»  850 гривень.

Творчі зустрічі з українськими закарпатськими  поетами, уродженцем  с.Широке Виноградівського району Карлом Федоровичем Копинцем, з Іваном Михайловичем Чендеєм  лауреатом Шевченківської премії, премії ім. В.Винниченко, А.Головка –головою Закарпатського відділення українського фонду культури, з  Іваном Васильовичем Хлантою – фольклористом, літературознавцем, бібліографом. Ця творча зустріч проводилася в актовому залі відділу культури при участі фольклорного колективу будинку культури с.Новоселиця, викладачів Виноградівської музичної школи ім. Б.Бартока і Королівської музичної школи, лауреата Міжнародної премії ім. Машкіна В.Тарная і його мами.  Директор центру дозвілля Югас В.С. підготував постановку казки І.Хланти «Троє козенят, цап і вовк». Автор коротко розповів про свій життєвий і творчий шлях, ознайомив присутніх із підготовленим ним і виданим з друку 42 збірками, які розмістились на розгорнутій книжково-ілюстративній виставці «Поет, біограф Срібної Землі».

Літературно-музичний вечір з нагоди 100 річчя від дня народження українського закарпатського прозаїка, драматурга, журналіста В.Гренджі Донського.

(В цих урочистостях взяла участь дочка поета Аліса – Зірка. )

У 1997 році міську бібліотеку-філію м. Виноградів переведено в нове приміщення за адресою вул. Шевченка, 6.

1998 рік був для працівників бібліотек продовжує бути складним. Бібліотечні працівники і надалі залишаються за межею виживання: протягом 1998-го бібліотечні працівники працювали за символічну оплату.

В зв’язку  з відсутністю фінансування заробіт-ної плати майже кожний бібліотечний працівник району побував у безкоштовній відпустці – 15 календарних днів. Протягом року  8 працівників ЦБС знаходились на 1,0 посадового окладу, 42 – на 0,75,  43 – на 0.5,   4 –  працівники на 0,25.

Станом на 1 січня 1999 року згідно державно-го реєстру публічних бібліотек України у районі нараховувалось 47 публічних бібліотек  і  5 клубів-біб-ліотек.

На відповідному рівні були проведені урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського Дня біб-ліотек. Для цього районною державною адміністрацією було виділено 1 000 грн, з яких 80% було використано на закупку сувенірів і грошової допомоги працівникам бібліотек. Кращі працівники, колективи бібліотек системи були нагороджені грамотами обласної і районної адміністрацій, райвідділу культури.

Незважаючи на складні умови  в центральній районній бібліотеці за рахунок спецкоштів був проведений ремонт стелі і суцільну побілку читальної зали, закуплено занавіски в сектори краєзнавчої та угорської літератури.

1999 рік –  рік виборів Президента України. В бібліотеках системи оформлялись розгорнуті книжково-ілюстративні виставки, де чільне місце займала Конституція України, закон України «Про вибори Президента України.

Бібліотечні працівники бібліотек системи про-водили  ряд заходів присвячених 60-річчю Карпатської України :

В бібліотеці села Королево (дор.)  проведено науково-практичну конференцію «Велич і трагедія Карпатської України».

Бібліотека с.Широке спільно з громадськістю провела читацьку конференцію «Велич і трагедія Карпатської України».

Працівником сектору угорської літератури спільно з товариством угорської культури провели масові заходи:

 • зустріч з Виноградівським краєзнавцем

педагогом Керестень Балажем (з нагоди 50-річчя від дня народження);

 • наукову конференцію, присвячену 150-річчю

загибелі учасників угорської революції 1848-1849 років.

Налагоджуються зв’язки із колегами з  Угорщини. За сприянням товариства угорських бібліотекарів троє випускників загальноосвітніх  шкіл навчались у Ніредгазському педінституті на бібліотечному факультеті і отримали посвідчення бібліотекарів молодшої категорії. Двоє з них працювали  в бібліотеках системи (клуб-бібліотека с. Карачин і бібліотека с.Дівичне).

Матеріальний стан працівників бібліотек залишається і надалі складним. Заборгованість по виплаті заробітної плати на березень 1999-го включно виплачувалась шляхом отримання промислових і  продовольчих товарів.  З квітня виплата заробітної плати проводиться регулярно.

Повінь 1998 року нанесла значних збитків бібліотекам. Повністю зруйнувалась  приміщення бі-бліотеки-філії  с.Чорнотисів, часткових руйнацій зазнали бібліотеки сіл: Теково, Сасово, Бобове, Чепа.  

2000 рік  для бібліотек системи став знаменним завдяки проведенню різноманітних масових заходів:

 • літературно-музичний вечір присвячений 70

річчю від дня народження Л.В.Костенко «Я долю вибрала сама» в міському центрі дозвілля для студентів вузів, технікумів, творчої інтелігенції з ініціативи ЦРБ при співпраці з школою естетичного виховання ім. Бартока, СШ №8, міського центру;

 • літературно-музичний вечір, присвяченого 100-річчю від дня народження К.Білокур. Попередньо був оголошено конкурс на кращий дитячий малюнок «Квітковий дивосвіт», де були представлені малюнки з школи естетичного виховання, з краєзнавчого музею, шкіл міста;
 • для юних читачів під час проведення Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги в районній дитячій бібліотеці проведено літературний ранок «Благослови Мати, весну зустрічати». У рамках тижня влаштовувались найрізноманітніші розважальні масові заходи;
 • в центральній районній бібліотеці проведено зустріч з цікавими людьми Виноградівщини: поетом   Ф.Іванчо, уродженцем   с. Підвиноградів, жителями м. Виноградів  М.Пацкан і М.Лях;
 • відзначаючи 55-річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні працівники бібліотек системи провели ряд заходів: оформлено книжково-ілюстративні виставки «Подвиг величний і вічний», «Літопис великого подвигу» (ЦРБ, бібліотеки-філії); літературно-му-зичні вечори «Цих днів не змовкне слава», «Поезія мужності і слави», «Низький Вам уклін захисники Вітчизни» (бібліотеки-філії сіл Шаланки, Вербовець, М.Копаня);
 • певну роботу проводили працівники центральної районної бібліотеки по популяризації літератури по мистецтву. У читальному залі ЦРБ організовано виставки картин: Я.Поповича, В.Гудана,  фітокомпозиції Г. Горват. Вдалими поєднаннями поезії і мистецтва стало проведення літературно-ми-стецького вернісажу «Осінні мотиви в творчості Ліни Костенко» (для учнів кооперативного училища).

В 2000 році проводиться відповідна робота по навчанні кадрів. 36 бібліотечних працівників навчалось на виїзних курсах підвищення кваліфікації при центральній районній бібліотеці і в цьому ж році  отримали посвідчення про їх успішне закінчення.

Бібліотеки-філії сіл Боржавське, Онік переведені в новозбудовані приміщення.

 Внаслідок стихійного лиха (2001 р.) березневим паводком була зовсім зруйнована бібліотека- філія с. Сасово і  весь книжковий фонд. В 2001 році працівниками бібліотек системи проводилась робота по впорядкуванню мережі бібліотек згідно «Соціальних нормативів  забезпечення населення публічними бібліотеками».  На цій основі перестали працювати бібліотека-філія с. Старе Клинове, і постійно діючий пункт видачі у с. Нове Клинове. Українськомовний книжковий фонд цих бібліотек  був переданий у зруй-новану паводком бібліотеку с. Сасово, а книжковий фонд  на угорській  мові – у бібліотеки, що обслуговують національні меншини. Протягом року шукались альтернативні шляхи комплектування бібліотек. Для поповнення книжкового фонду бібліотеки с. Сасово радою районної партії «Демократичний Союз»  оголошено акцію «Подаруй книгу  зруйнованій сіль-ській бібліотеці». На цю акцію відгукнулись жителі міста Виноградів, Тернопільська райдержадміністрація, Іршавська районна рада партії «Демократичний союз». Всього завдяки акції надійшло 666 книг на суму 892 64 гривень.

На виконання спільного розпорядження голови Виноградівської районної ради та Виноградівської районної державної адміністрації від 11.09.2001 р. проведено відповідну роботу по створенню центру регіональної інформації. Оформлено розгорнуту виставку «Влада інформує», «Картотека районної влади», «Картотека періодичних видань». В цьому ж році бібліотеку-філію с. Дротинці переведено в  інше приміщення де проведено газове опалення. На виконання Закону України про державний бюджет України на 2002р., постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», листа обласної держадміні-страції від 24.07.2002р. № 0617 з метою оптимізації існуючої мережі бібліотечних установ, недостатнім фінансуванням на утримання бібліотечних установ у 2003 р. було об’єднано 2 публічні бібліотеки з шкільними перетворивши їх у публічно-шкільні бібліотеки. Це бібліотеки-філії сіл  Неветленфолу (Дяково) і  Форголань (Дівичне).

Згідно розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 15.11. 2002р. №597 «Про об’єднання бібліотек» 6 сільських бібліотек-філій  повинні були бути об’єднані  з шкільними бібліотеками, а саме: Матієва, Горбки, В.Па-ладь,  Околі Гедь, Тисобекень (Бобове) і Фертешолмаш (Заболоття) залишивши  працювати  в даних бібліотеках працівників публічних бібліотек. Однак, за поданням виконкомів сільських рад, бібліотеки-філії сіл В.Паладь,Тисобокень не були об’єднаними. Отже, станом на 1 січня 2003 року Виноградівська централізована бібліотечна система нараховує 42 бібліотеки. З них: 1 центральна районна бібліотека, 1 районна бібліотека для дітей, 40 бібліотек-філій (в т.ч. 4 клуби- бібліотеки).

Особлива увага зверталась на виховання патріотичних почуттів у юнацтва. Дуже цікаво спільно членами міського осередку Всеукраїнського жіночого тов. ім.О.Теліги  у читальній залі центральної районної бібліотеки та у військовій частині був проведений літературно-поетичний вечір «Шляхом терновим, але єдиним» присвячений  дню народження О.Теліги і О Ольжича.

Особливо плідною була робота по виконанню програми з людьми похилого віку «Співучасть у долі». В рамках засідання клубу за інтересами «Надвечір’я», що діяв при ЦРБ.

Співпраця з цим товариством викликала необхідність проведення літературних четвергів – день коли люди похилого віку, в основному інте-лігенція міста, може в читальному залі ЦРБ зустрітися з творчо-обдарованими людьми міста.Такі зустрічі  відбулися у 2002 році з місцевим поетом-сатириком Лях  Ю., поетом Н.Копча, художниками П.Кутланом і В.Поповичом.

В 2002 році покращилась і матеріально-тех-нічна  база бібліотек. Отримали приміщення дві бі-бліотеки, які були зруйновані паводком: с.Чорно-тисів, с. Сасово. Проведено поточні ремонти в біб-ліотеках-філіях сіл: Дротинці, Онік,  Теково, Букове, Перехрестя.

  За спецкошти центральної районної бібліо-теки для ЦРБ був закуплений офісний комп’ютер.

 У  червні 2003 році проводиться перереє-страція «Положення про централізовану  Виногра-дівську районну  бібліотечну систему»  розпорядже-нням голови Виноградівської районної держадмініс-трації № 284 від 3.06.2003р. і затвердженого головою Виноградівської районної ради.

Для врахування суспільної думки виявлення та вивчення потреб реального та потенційного користувача працівники бібліотек проводили соціологічні дослідження, анкетування, міні-опитування, застосовуючи інноваційні методи в роботі з користувачами, розширювали сфери впливу бібліотек в регіоні за рахунок залучення нових користувачів, зміцнювали зв’язки з громадськістю.

Працювали над вдосконаленням довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, створювали ба-зи даних різноманітної тематики, здійснювали рек-ламу діяльності бібліотеки для створення належного іміджу в суспільстві, надавали платні послуги, удосконалювали роботу по створенню клубів за інтересами.

В юнацькому відділі центральної районної бібліотеки оформлений інформаційний молодіжний центр, що допомагає молодій людині обрати професію за призначенням, ознайомитись з роботою центру зайнятості, вакансіями посад зареєстрованих центром, переліком послуг центру. Тут же можна ознайомитись з основними законами що стосуються молодіжної політики, літературою про те, як почати свій власний бізнес, з альбомом відгуків «Порадь ровеснику, ким бути?», «Банком соціальної інформації для молоді», скринькою «Пошта довіри».

Враховуючи, що 2003 рік – це рік культури в Україні, працівники системи оформили розгорнуті книжкові виставки «Врятуємо культуру – збережемо державу», проводили бесіди, диспути, інформаційні години на теми: «Що таке культура?», «Берегиня духовного скарбу», «Культура.. Якою вона потрібна всім?». При активній участі працівників бібліотек системи при райдержадміністрації проведено засідання «за круглим столом» на тему «Проблеми молодіжної культури», де були вироблені спільні дії по покращенню дозвілевої роботи з юнацтвом і молоддю.

Цікаво і змістовно працівниками сектору угор-ської літератури центральної районної бібліотеки проведено творчу зустріч з закарпатським угорським поетом, журналістом Шандором Горватом у грудні 2003 р. Уривок з творчої зустрічі демонстру-вався по місцевому телебаченню у програмі «Новини Виноградівщини».

У 2003 р. проведений ремонт покрівлі центральної районної бібліотеки.

У 2004 році працівники системи основну увагу звертали на повноцінне задоволення читацьких інтересів і запитів. Для розширення можливостей надання бібліотечних послуг центральна районна бібліотека взяла участь у конкурсі проектів оголошеного Посольством США в Україні  «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP) але, на жаль, не ввійшла до числа переможців. Не зважаючи на це, за рахунок спецкоштів з грудня  2004р. при центральній районній бібліотеці створено Інтернет-  центр з двома комп’ютерами. Це надало можливість бібліотеці  мати доступ до світових інформаційних ресурсів і надавати інформацію як на традиційних носіях інформації  та і на електронних.

2004 рік – рік виборів Президента України і до цієї дати в бібліотеках системи оформлені розгорнуті книжково-ілюстративні виставки: «Прийди. Подумай.Проголосуй», «Момент істини для України» і ін. З молоддю і юнацтвом проводились диспути на теми: «Яким повинен бути Президент?», «Якби я був Президентом» і ін. Особлива увага бібліотеками ЦБС зверталась на популяризацію кращих творів  світової літератури, відзначення ювілейних і пам’ятних дат. З циклу літературних читань  «Книга – жива пам’ять народу» бібліотеками системи проведено ряд цікавих і творчих акцій. Зокрема, на відзначення 190 річниці від дня народження Т.Г.Шев-ченка працівниками бібліотек міста (ЦРБ, РДБ, міської бібліотеки-філії було проведено загальноміське свято – літературномузичний вечір «Живи в мені ти, спів святий Тараса…». До цього ювілею офор-млялись розгорнуті книжково-ілюстративні виставки «Світова велич Кобзаря», «Шевченко знайомий і незнайомий». «Краса і міць Шевченкового слова» і ін.

Працівниками бібліотек міста (ЦРБ, РДБ, міською бібліотекою) у читальному залі ЦРБ був проведений літературний вернісаж «Українська книга – жива пам’ять народу» (по творчості Г.О.Куліша, М.О.ДрайХмари, В.М.Блакитного, П.П. Чубинського). У вечорі взяли участь викладачі міської школи естетичного виховання.

У 2004 р. Виноградівська ЦБС, при сприянні товариства угорських бібліотекарів Закарпаття, отримала з Угорщини фонд розкомплектованої біб-ліотеки що дало змогу значно покращити фонди бібліотек на угорській мові. Надзвичайно цінним подарунком для центральної районної бібліотеки стало 19-ти томне видання «Великої угорської енциклопедії», яку отримали безпосередньо від видавництва з Угорщини. Через підприємця, жителя м. Виноградів Ковача Е.Й. центральна районна бібліо-тека отримує по шість назв газет, які користуються попитом у користувачів.

За рахунок коштів сільської ради було проведено газифікацію Теківської бібліотеки-філії, а за рахунок коштів РАЙВНО – Чернянської бібліотеки-філії.

Завдання та основні напрямки діяльності у 2005 році бібліотеками системи визначались відпо-відно Законів України, державної програми інформатизації, інших нормативно-правових  документів, що регламентують діяльність бібліотек.

Стратегіїчним напрямком діяльності  бібліотек системи  було забезпечення можливостей для забезпечення освіти, виховання любові до читання, сприяння засвоєнню вмінь і навичок пошуку та використання інформації, автоматизації бібліотечних процесів. Крім основних функцій – інформаційної  і просвітницької бібліотеки зосереджували увагу на зростання її соціальної функції.

Для досягнення  цієї мети  було сконцентровано  увагу на співпрацю з владними структурами та забезпечення населення інформацією про діяльність місцевих органів влади. Взаємодія з соціальними службами району, громадськими політичними, благодійними організаціями, релігійними конфесіями до-помогла надавати жителям різнопланову фактографічну інформацію, забезпечувало можливість змі-стовного дозвілля. Соціокультурна діяльність бібліотек, реклама бібліотечних послуг, пошук нових інноваційних форм роботи, покращення комплектування бібліотек новими соціально-значущими виданнями, навчальною літературою закупленою за рахунок «Районної програми поповнення бібліотечних фон-дів» дало свої відчутні результати. Робота бібліотек стала значно «жвавішою», активнішою, збільшилась кількість бібліотечного активу.

Активізували свою роботу клуби і любительські об’єднання члени яких крім безпосередніх занять у бібліотеці, беруть участь у волонтерському русі по обслуговуванню дітей-сиріт, одиноких людей, що проживають у геріатричному будинку пансіонаті, інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій.

У 2005 році центральна районна бібліотека через товариство Іллейш  виграла грант для закупки різногалузевої літератури на угорській мові.

В листопаді 2005 року в читальному залі центральної районної бібліотеки відбулося вшану-вання громадського діяча, активного крайового просвітянина, патріота, подвижника національної культури, місцевого художника Ю.В.Сочки з нагоди 75 – річчя з дня народження.

 Продовжується «оптимізація» мережі бібліотек і  згідно доручення голови районної райдерж-адміністрації від 23 червня 2005 до 1 січня 2006 року необхідно було об’єднати 18 публічних  бібліотек  із шкільними бібліотеками в селах: Чорнотисів, Веряця, Теково, Холмовець, Боржавське, Букове, М.Копаня, Гетеня, Тисобекень, Ботар, Н.Село, Підвиноградів, Вербовець, Карачин, Перехрестя і дитячу бібліотеку села Королево та дві клубні установи з бібліотеками в с.Пушкіне і м.Виноградів вул. Першотравнева. Про-те завдяки спільним зусиллям бібліотечних працівни-ків, голів сільських рад, депутатського корпусу, громадських організацій вдалось зупинити процес об’єднання бібліотек на базі шкільних бібліотек. Се-сія районної ради від 14 липня 2005 року доручила районній державній адміністрації звернутися до Кабінету Міністрів України та відповідних міністерств з клопотанням про нормативне врегулювання об’єд-нання публічних бібліотек з шкільними та вирішення питання поповнення бібліотечних фондів.

У жовтні 2005 р. була проведена атестація бібліотечних працівників. В цьому році покращився соціальний захист бібліотечних працівників: працівники сільських бібліотек-філій  на опалювальний сезон 2004-2005рр. отримали компенсацію на оплату комунальних послуг, доплату за стаж бібліотечної роботи, матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу, а також «тринадцяту зарплату».

Зміцнилась матеріально-технічна база бібліотек. Отримали нове приміщення і проведені ві-дповідні ремонти приміщень і опалення у бібліотеках-філіях сіл: Новоселиця, Онік. Газифіковано біблі-отеки – філії сіл Дюла, Фанчиково.

За рахунок спецкоштів ЦРБ, міська  бібліотека-ілія  закупила по одному офісному комп’ютеру і ксероксу. ЦРБ від ОДА отримала  два офісні комп’ютери. Була проведена відповідна робота по підключенню трьох офісних комп’ютерів до мережі інтернет.  У 2005 році центральна районна бібліотека вдруге взяла участь у конкурсі проектів «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP) оголошеного відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні і отримала перемогу. 17 грудня 2006 року при ЦРБ відкрився безкоштовний інтернет-центр створений за сприяння Посольства США в Україні. До послуг користувачів 4 робочих станцій підключені до мережі інтернет, де користувачі можуть самостійно або з допомогою консультанта отримати інформацію з Інтернету. При відкри-тті інтернет-цетру була проведена презентація власної бібліотечної веб-сторінки. Розпочався процес інформатизації бібліотек.

На відкритті Інтернет-центру були присутні бібліотечні працівники, представники влади, представники державних та громадських організацій, спонсори. Перепустку у життя Центру (у вигляді перерізання стрічки) надала представник програм, відділу преси, освіти та культури Посольства США –

О.О.Любинецька.

Відкриття Інтернет-центру в бібліотеці надало  користувачам, на додаток до друкованих джерел інформації, доступ до світових електронних інформаційних ресурсів. У першу чергу таку можливість отримають соціально незахищені верстви населення, безробітні, люди з обмеженими фізичними можливостями, студенти, учні, військовослужбовці, пра-цівники освіти, культури тощо.

В основному користувачами  Інтернет-центру були учні і викладачі ЗОШ, студенти  сузів і вузів, службовці держустанов, банківські працівники, представники торговельних фірм, працівники правоохоронних органів.

Позаяк 2006 рік – рік української книги, біблі-отеки ЦБС особливу увагу звертали на популяризацію творчості українських і закарпатських письменників. Комплексом масових заходів відзначалися ювілейні дати: Л.Українки, І.Франка, І Багряного, М.Підгірянки, Ю.Керекеша, В.Густі, П.Тичини, О.Теліги.

Працівники ЦРБ спільно з студентами Мукачівського технологічного інституту провели літературно-музичний вечір до 135-річчя від дня народження Л.Українки «Ні я жива, я буду вічно жити…!»

До 100-річчя від дня народження О.Теліги  центральною районною бібліотекою спільно з ЗОШ №2 м.Виноградів і Малокопанською школою був проведений літературний вечір «Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив».

Традиційним в роботі стало проведення фольклорних свят по відзначенню Нового і Старого року, Різдвяних  свят, свята Андрія, День Святого Миколая, Великодні свята, Дні села, які проводяться спільно з активом села, депутатським корпусом, старожилами села.

Фольклорне свято, яке традиційно проводиться в с. Олешник «На Андрія робиться дівицям надія» було від знято телеканалом «СТБ» і показано на цьому ж каналі напередодні відзначення дня Андрія. Крім Андріївських вечорниць був записаний обряд «Вінкоплетіння» з піснями, приговорками, побажаннями для молодих напередодні весілля. Від цього заходу стала подвійна користь – громадяни України змогли прилучитись до культурних джерел Закарпаття, а в бібліотеку  провели опалення…

Вечір-зустріч з почесним громадянином міс-та, відомим космофілателістом Й.В.Гаснюком «Погляд землян у завтрашній день Всесвіту» був присвячений Дню космонавтики. Присутні мали змогу ознайомитись з унікальною колекцією фотографій з автографами відомих космонавтів світу і з цікавими розповідями з їхнього життя. Автор передав міській бібліотеці-філії власну колекцію, що складається з автографів видатних людей світу (Кофі Аннана, Тоні Блера, В.Петіна, Б.Єльцина), космонавтів (Ю.Гагаріна, В.Терешкової, В.Релека, Л.Каденюка).

Працівники ЦБС підвищили фаховий рівень на виїзних курсах підвищення кваліфікації при ЦРБ, де фахівці з ОУНБ, училища культури надавали змістовні консультації, методичні рекомендації по покращенню роботи бібліотек.

Усвідомлюючи  те, що  обслуговування  користувачів потребує маркетингових досліджень працівники системи провели ряд соціологічних досліджень: «Аналіз вивчення використання української книги читачами різних вікових категорій» (лютий, жовтень 2007р.), «Сільські бібліотеки на мапі України», «День суцільного обліку запитів користувачів в бібліотеках Виноградівської ЦБС» (05.09.2007р). Задоволення потреб споживачів засобами електронної інформації проводилось двома бібліотеками: ЦРБ та міською бібліотекою-філією, яка за спец кошти у 2007 році закупила офісний комп’ютер з принтером, підключилась до Всесвітньої мережі  Інтернет.

 У  2007 р.  участь в обласному  огляді-кон-курсі  на кращу сільську бібліотеку брали участь бібліотеки-філії сіл: Нове Село, Фанчиково, М.Копаня.  Бібліотеа-філія с. М.Копаня  отримала в цьому конкурсі 1 місце, за що і була нагороджена офісним комп’ютером з принтером і комплектом книг.

У 2008 р. внаслідок виграного гранту Закарпатським обласним товариством угорських бібліотекарів від угорського товариства «Сулов фолд» бібліотеки Виноградівської ЦБС  отримали 8 копіровальних  апаратів, 4 комп’ютерів, телевізор, магнітолу, фотоапарат. Бібліотеки-філії сіл: Тисобокень, Ботар,  Нове Село  були підключені до мережі Інтернет.

 У центральній районній бібліотеці Інтернет – послуги надаються на 8-ми офісних комп’ютерах з яких  шість  для користувачів, 2 – для службового користування.

 На період літніх канікул працівниками Інтернет-центру ввелась програма Інтернет для творчо- обдарованої сільської молоді. Працівниками бібліотек-філій були відібрані найактивніші читачі, які по спеціальній програмі безкоштовно навчались методам роботи в Інтернеті.

У травні 2008 р. центральна районна біблі-отека приймала участь у всеукраїнському семінарі «Роль проекту LEAP у трансформації публічної бібліотеки в Україні». Одне із виїзних занять проводилось на базі центральної районної бібліотеки, що дало змогу ознайомитись з роботою бібліотеки, та обмінятись досвідом роботи.

2008 рік – рік пам’яті жертв голодомору. По даній тематиці  у бібліотеках системи проводився комплекс масових заходів: книжкові виставки, години пам’яті, вечори реквієми, бібліографічні огляди, бесі-ди. Так, працівниками відділу обслуговування центральної районної бібліотеки спільно студентами ВПТУ-34 проведено вечір-реквієм «Жнива скорботи».

В інтернет-центрі центральної районної біб-ліотеки проведено віртуальну екскурсію «Голгофа голодної смерті».

Змістовно проведена в читальній залі ЦРБ презентація поетичної збірки «Про мене…» гумориста з селища Королево Михайла Чухрана. Щире захоплення у присутніх викликала виставка робіт молодої художниці, жительки с.Фанчиково Валентини Костьо.

У цьому ж році проведено капітальний ремонт приміщень центральної районної бібліотеки.

Станом на 1 січня  2009 року  мережа  публічних бібліотек складає 39  бібліотек, з них ЦРБ – 1, РДБ – 1, 37  бібліотек-філій.

Користувачів: 45 935.

Книговидача: 10 214 30 примірників друкованих видань.

Книжковий фонд нараховує: 639 975 примірників.

 У  2008 р. Бібліотека-філія села  Нове Село стала переможцем  обласного  огляду-конкурсу  на кращу сільську бібліотеку  за що була нагороджена  комплектом книг.

У 2009 році бібліотека-філія с. Черна отрима-ла  друге місце у обласному огляді-конкурсі на кращу сільську бібліотеку за що було народжена офісним комп’ютером. Скооперувавши кошти РАЙВНО і сільської ради, у листопаді  2009 року бібліотека с. Черна  підключена до Інтернету.

У цьому ж році при підтримці Сасівської сільської ради, бібліотека-філія с. Сасово підключена до Інтернету.

У ЦРБ отримати інформацію через мережу Інтернет можна на 10 офісних комп’ютерах з яких 8 –

 для користувачів бібліотеки, 2 – для службового користування. У  ЦБС  нараховується 21 комп’ютер, 15  підключені до Всесвітньої мережі Інтернет.

Крім Інтернет-центру отримати  інформацію з Інтернету можна на абонементі, секторах угорської і  краєзнавчої літератури ЦРБ. Всі вісім комп’ютерів об’єднані у єдину локальну  комп’ютерну мережу. Одним із головних інформаційних центрів залишається Інтернет-центр, кількість ресурсів якого щорічно збільшується. За період дії гранту понад 1 212 користувачів пройшло навчання правилам користування мережею Інтернет. Навчання проводилось різними формами: це лекційні, практичні, тестові заняття.

Протягом року послугами Інтернет-центру ЦРБ скористалося понад 3 000 користувачів. На пе-ріод  літніх канікул учнівської молоді  працівниками Інтернет-центру продовжилась програма «Інтернет для творчо-обдарованої сільської молоді». Окрім того, оновлено дизайн та структуру веб-сайту та переведено його на новий хостинг, змінено адресу:

www.vin-library.do.am

Веб-сайт перероблений з метою оперативного наповнення  сайту матеріалами  безпосередньо бібліо-течними  працівниками. Кількість розміщених мате-ріалів зросла, можливість наповнення сайту стала мобільною і оперативною. До послуг користувачів розділи: бібліотечні новини, послуги, методичні рекомендації, краєзнавчі бібліографічні покажчики і вебліографічні посібники, відомості про видатних діячів краю, фотоальбом та інші. Щотижнево сайт пропонує користувачам інформацію про  найцікавіші масові заходи, які проводилися структурними підрозділами бібліотеки. Для акумулювання всієї інформації про район, надання повнотекстової інформації на бібліотечній веб-сторінці відкритий ре-гіональний портал «Інформаційний портрет Виноградівського району» з розділами «Історія району», «Регіон і влада», «Населення і трудові ресурси», «Товари і послуги», «Бізнес і економіка», «Культура і мистецтво», «Медицина і охорона здоров’я», «Наука і освіта», «Туризм», «Веб ресурси району», «Карта Виноградівщини», «Карта Виноградівського району».

Розпочато роботу над створенням віртуальної довідкової служби, зорієнтованої на обслуговування віддалених користувачів та надання у від-повідь на запити готової інформації як у вигляді посилань на наявні ресурси Інтернету, так і у вигляді  бібліографічних списків та фактографічних даних.

Протягом 2009 року працівниками бібліотеки було укладено вебліографічні покажчики та списки на найбільш запитувані  теми:

 • «Органи державної влади»
 • «Бази даних Європейського Союзу»,
 • «Мас-медіа в Інтернеті»,
 • «Каталог регіональних веб – ресурсів» ;
 • «Віртуальний світ українських благодійних організацій»
 • «Віртуальний світ права»
 • «Віртуальний світ української культури»

Інформаційні ресурси Інтернету широко використовувалися в роботі бібліотеки  при підготовці чисельних масових закладів.

У грудні 2009 р. ЦРБ взяла участь у   тренінгу «Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування», що відбувся у Тернопільській обласній біблі-отеці для молоді.  Бібліотека була включена у мережу пунктів доступу громадян до офіційної інформації. Однією із важливих складових роботи  ПДГ є  оперативне, повноцінне надання інформації членам територіальної громади  про діяльність органів влади всіх рівнів, інформу­вання  органів влади  про нові документи із законодавства. 

У  2010 р. директор ЦБС Вашкеба К.Г.  взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування», яка проводилась УБА за організацій-ної  та фінансової підтримки Програми сприяння парламенту в Україні. Конференція проходила  у м. Керч де була проведена слайдова презентація пункту доступу громадян до офіційної інформації створеної при інтернет-центрі ЦРБ.

З циклу суспільно-політичних і правових читань: «Є така державаУкраїна» у ЦРБ проведений тематичний вечір «Благослови Вкраїну, Боже», оформлена розгорнута книжково-ілюстративна виставка «І оживе добра слава, слава України».

У рамках проведення вечора відбулася презентація книги нашого земляка члена Гельсінської Спілки, члена УПА, голови районної організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, активного захисника національної ідеї Федора  Ньорби «Крила волі».

22  жовтня  у  ЦРБ з  нагоди  20-річниці  ство-рення  Народного  Руху  України  за  перебудову  було  проведено  тематичний  вечір  «За  нашу  і  вашу  свободу!»

30 березня  з нагоди 70-річчя проголошення Карпатської України в міській бібліотеці-філії було проведено літературно-музичний вечір «Велич і трагедія Карпатської України».

На відзначення 100 річчя від дня народження  Петра Лінтура – літературознавця, фольклориста, організатора культурного життя краю, на черговому навчанні бібліотечних працівників Виноградівської ЦБС був проведений  показовий масовий захід –  літературно-музичний  вечір  «Хранитель народної мудрості», оформлена книжкова виставка «Почути крик землі якої ти частина».

У  Королівській селищній бібліотеці-філії для дорослих відбулася презентація книги В. Ф.Пальок  «Королівська родина».

В бібліотеці-філії села Підвиноградів відбулася презентація книги М.Гвоздьо «Ардовець (Підвиноградів): минуле і сучасне».

Важливим напрямком в роботі бібліотек з юнацтвом є  творчі об’єднання – клуби за інтересами для дітей, юнацтва і молоді. У централізованій системі діють 18 клубів за інтересами: «Юність» – при ЦРБ,  «Азбука права» – при бібліотеці-філії смт. Ко-ролево, «Світогляд» – при бібліотеці-філії с. Чорнотисів, «Едельвейс», – при Хижанській бібліотеці-фі-лії, клуб «Афродіта» – при міській бібліотеці-філії, «Бджілка»  при РДБ.

Члени клубу «Афродіта» (міська  бібліотека) взяли під опіку дітей.  Школи соціальної підтримки осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, що діє при Виноградівському районному центрі со-ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Для підвищення професійного рівня в 2009 році проведено районні семінари-практикуми бібліо-течних працівників на теми:   

 • популяризація української художньої літератури;
 • бібліотечне планування: потенційні можливості та основні завдання;
 • щовівторка проводяться  методичні дні для працівників бібліотек-філій;
 • проведено заняття шкіл обміну досвідом роботи на базі бібліотек-філій с. В.Копаня  «Бібліотека – центр інформації», міської бібліотеки-філії м. Виноградів «Бібліотека – територія толерантності».

Проведено ремонт покрівлі і електролінії у бібліотеці-філії с.Хижа.  У  2010 році проведено поточний ремонт  районної бібліотеки для дітей. (зав. бібліотеки –  Любка Йолана Йосипівна). У 2011 році – ремонт покрівлі  бібліотеки-філії с.Онік.  Також бібліотека-філія с.Дротинці переведена у краще при-міщення.

Перетворення бібліотек в сучасні інформаційні центри при збереженні їх основних традиційних функцій –  одне з основних завдань сьогодення. Тому працівники Виноградівської ЦБС взяли участь у черговому конкурсі проектів «Бібліоміст» який має намір сприяти розвитку системи сучасних публічних бібліотек в Україні.  Виноградівська ЦРБ і 5 бібліотек-філій стали переможцями конкурсу.  Крім ЦРБ переможцями проекту стали бібліотеки-філії сіл Олешник, Фанчиково, Королево, Черна міська бібліотека-філія. Згідно умов гранту Виноградівська ЦБС отримала 15 комплектів оргтехніки з усім необхідним програмним забезпеченням, 4 копіри з доставкою та встановленням обладнання.

 Станом на 1 січня 2011 року задоволення потреб споживачів засобами електронної інформації  проводиться   12-ма  публічними бібліотеками  ЦБС: цен-тральною районною бібліотекою, міською бібліотекою-філією, бібліотеками-філіями сіл Ботар, Нове Село, Мала Копаня, Черна, Сасово, Тисобокень, Королево, Черна, Фанчиково, Олешник. Це стало можливим завдяки проектній діяльності бібліотек ЦБС.

У  2010 році наша ЦБС  стала переможцем першого раунду конкурсу проектів «ОРГАНІЗАЦІЯ НОВИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ» в рамках програми «Бібліоміст».  Крім ЦРБ переможцями стали ще 5 бібліотек-філій ЦБС: міська бібліотека-філія, бібліотека-філія с. Черна, Фанчиково, Олешник, Королево. Завдяки цій програмі  ЦРБ і 5 бібліотек-філій ЦБС отримали 15 комп’ютерів з встановленим програмним забезпеченням, 4 комплекти периферійного обладнання (принтери, сканер, мережеве обладнання, пристрої безперервного живлення, інше). З 19 по 30 липня  9 бібліотечних працівників Виноградівської централізованої бібліотечної системи, переможців першого туру конкурсних  проектів «Бібліоміст», пройшли тренінгові навчання за курсом «Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень».

Бібліотеками ЦБС спільно з  партнерами про-екту було проведена відповідна робота по виконанню грантових  зобов’язань: створення відповідних умов для збереження комп’ютерної техніки і умов для роботи (опалення, освітлення, підключення до інтернету).  Для виконання  зобов’язань по програмі «Бібліоміст»  Виноградівською РДА було виділено 24 тис грн. За ці кошти було закуплено 10 комп’ютерних столів, 5 стільців, 12 вогнегасників, проведено під-ключення бібліотек до інтернету  і оплата інтернет- послуг. Відкриття інтернет-центрів при бібліотеках- філіях викликало чималий резонанс у районі. Більшість населення – це люди з невеликими статками, які не можуть купити комп’ютерну техніку, оплатити послуги провайдера і користуватись послугами Інтернету. Велику допомогу і підтримку ми отримали від регіонального представника програми  п.Микицей Б. який допомогав у реалізації проекту і був при-сутнім при відкритті інтернет-центрів. Тому запровадження у бібліотеках   нових  бібліотечних  послуг   на електронних носіях  з використанням  доступу до   Інтернету  надало   можливість  бібліотекам ЦБС ро-зширити спектр та сервіс бібліотечних послуг. Зокрема:

 • надавати оперативну, повноцінну  інформацію про всі аспекти життєдіяльності людини  як на паперових так і на електронних носіях;
 • здійснювати  безкоштовне  навчання основам комп’ютерної грамотності і правилам роботи в мережі Інтернет всіх категорій користувачів;
 • брати участь у оголошених проектах, конкурсах, грантах; 
 • отримувати інформацію про можливості навчання та працевлаштування;
 • користуватися повними текстами книг;
 • спілкування з ровесниками чи однодумцями через скап, соціальні мережі, електронну пошту;
 • підготовка до зовнішнього незалежного тестування і перевірка результатів тестування;
 • використовувати комп’ютери , CD-ROM -и для копіровання , збереження та  кращого засвоєння матеріалів;
 • знайомство з новинками періодичних Інтернет – видань;
 • отримання соціально-правової інформації ;
 • проведення різноманітних просвітницьких заходів з використанням Інтернету;
 • задоволення запитів  етнічних меншин міста  національно-особливою інформацією;
 • можливість спілкування із закордонними українцями і угорцями;
 • налагодження творчих контактів із громадськими організаціями в Україні і за кордоном, вивчення їх досвіду для розбудови громадянського суспільства;
 • оперативне отримання нових законодавчих, нормативно-правових документів щодо земельної реформи в Україні;
 • нові технології переробки фруктів та овочів;
 • інформація про нові сезонні  та постійні робочі  місця;
 • новітні технології вирощування сільськогосподарської продукції;
 • пошук інвесторів, ринку збуту;
 • обмін досвідом з колегами в Україні і за кордоном;
 • можливість спілкування і закупки товарів через Інтернет-магазини, рекламування власної  сільськогосподарської продукції;
 • соціальний захист аграрія  і б.ін.

Впровадження у роботу бібліотек нових інформаційних технологій значно підвищило якість на-дання інформаційних  послуг, звелась до нуля  кількість відмов. Бібліотека стала дійсно інформаційно-просвітницьким центром для  реальних і потенційних користувачів відкривши «вікно у світ». Протягом серпня-грудня  інтернет-центри ЦБС відвідало 3 783 користувачів, тренінги, навчання роботи на комп’ю-тері  та мережею інтернет пройшло 1 467  користува-чів (працівники публічних бібліотек, жителі міста), отримали допомогу в пошуку інформації 1 963 чол.  Основними користувачами Інтернет-центру були учні і викладачі ЗОШ, студенти вузів, сузів, службовців держустанов, фахівці різних спеціальностей, тимчасово безробітні. Цікаво були  проведені заходи:

 • віртуальна мандрівка  «Різдвяні канікули в інтернеті»    (б-ка с. Черна);
 • віртуальна екскурсія країнами Європи (Королівська бібліотека-філія);
 • день інформації   «Мережа, яка  обєднала  світ»  і  ін.

  Центральна районна бібліотека, маючи вже інтернет-центр, у рамках програми «Бібліоміст» ство-рила інформаційно-консультативний центр (КІЦ).

Основне завдання центру – навчання основам комп’ютерної грамотності всіх верств населення (працівники публічних бібліотек, жителі міста, учні, безробітні, надання безкоштовної  правової  допомоги найбільш незахищеним верствам населення, допомога у пошуку роботи і відкриття власної справи тимчасово непрацюючим. Оформлена розгорнута книжково-ілюстративна виставка «Знайте  свої права і вмійте їх захищати», «Зайнятість населення: проблема держави, проблема людей»,  «Нові інформаційні технології – бібліотекам» під загальною назвою «Пропонуємо. Інформуємо. Відповідаємо». Пріоритетними напрямками діяльності центру в умовах  кризи є захист та реалізація соціальних, правових, економічних, екологічних та інших прав членів територіальної громади (насамперед найбільш незахищеними) для захисту своїх законних прав та інтересів.   

       Консультанти центру –  юристи, громадські   діячі,  студенти-волонтери  старших курсів юридичних та психологічних спеціальностей вищих навчальних закладів і члени територіальної громади мають  безоплатний доступ до законодавчих баз даних, до інструктивних, нормативно-правових документів (із змінами і доповненнями)  через мережу інтернет а також можливість долучитись та впливати на законодавчий процес.

 Консультанти центру використовують  законодавчі бази з Інтернету для надання безоплатних юридичних консультацій, для  допомоги в підготовці документів, в тому числі позовних заяв всім, хто в силу малозабезпеченості, юного віку, стану здоров’я, неосвіченості, тощо, не можуть собі дозволити оплатити послуги адвокатів, часто не знають до кого звернутися за захистом чи реалізацією своїх прав та інтересів. На допомогу користувачам розроблені вебліографічні покажчики:

 • «Юридична онлайн консультація»
 • «Інформаційні ресурси на допомогу правовій освіті»
 • «Нові професії на ринку праці», які розміщені на книжкових виставках, сайті бібліотеки.

     Всі жителі громади мають  можливість задавати запитання консультантам  і отримувати від-повідь через віртуальну довідкову службу, яка створена на сайті центральної районної бібліотеки www.vin-library.do.am

 Продовжувалась робота по оперативному наповненню сайта новою інформацією про роботу бібліотек Виноградівської  ЦБС, створено блог Виноградівська бібліотека http://blogs.mail.ru/inbox/vin-library/

Інформаційні ресурси Інтернету широко використовувалися в роботі бібліотеки  при підготовці чисельних масових закладів. Масові заходи проводяться з використанням мультимедійних засобів (відео запис).

Завдячуючи проекту «Бібліоміст»  значно зріс інтерес працівників до впровадження в роботу нових інформаційних технологій. А це в свою чергу допомагає усвідомити необхідність постійного підвищення свого професійного рівня для участі у  грантах, конкурсах.

Перемога бібліотек Виноградівської ЦБС у конкурсі проектів «Бібліоміст» широко рекламувалась у засобах масової інформації, місцевому телебаченню, телеканалі «Інтер». Відеофільми про інтернет-центри розміщені за адресами:

http://www.youtube.com/watch?v=mnwnQWEpALA
http://www.youtube.com/watch?v=9U0LBIS2DrA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jmagqO8QrPA

Директором ЦБС Вашкеба К.Г.  були проведені дві слайдові презентації  на тему «Програма “Бібліоміст” у бібліотеках Виноградівської ЦБС». Одна – при відкритті тренінгового центру при ОУНБ, друга – під час проведення зустрічі переможців першого раунду конкурсу проектів з представниками програми «Бібліоміст» у  офісі «Айрекс» м.Києва.

Впровадження програми «Бібліоміст» надало можливість реалізувати конституційне право громадян на отримання вільного доступу до інформації; підвищить рівень комп’ютерної грамотності односельчан.  Інформатизація бібліотек  позитивно вплинула на підвищення іміджу бібліотек як інформаційних, культурно-просвітницьких установ на селі.

У поточному році центральна районна біб-ліотека розпочала роботу у соціальних мережах: Фейсбук, ВКонтакте, Мой мир.(www.vkontakte.ru, www.odnoklassniki.ru www.mail.ru (МОЙ МИР).

  Головною метою діяльності бібліотек є організація та управління інформацією і надання доступу до неї користувачам. Соціальні мережі є дуже логічним ресурсом у цьому контексті, це ще один спосіб підтримувати контакт зі своїми читачами, особливо молоддю, яка активно використовує не тільки електронну пошту, але й сервіси миттєвого обміну повідомленнями (чат), Фейсбук та смс-повідомлення.

Інструменти соціальних мереж допомагають доносити інформацію до громад у дуже зручний спосіб, а також рекламувати діяльність За допомогою цих мереж Виноградівська центральна районна бібліотека привернула до себе увагу, та залучила більшу кількість користувачів особливо молоді та юнацтва  до віртуального обслуговування. Через таке обслуговування надавались відповіді на такі запитання, як:

 • Допомога в написанні контрольних та курсових робіт;
 • Про наявність тої чи іншої книги в бібліотеці;
 • Допомога в налагодженні зв’язків з друзями;
 • Налагодження зв’язків військовослужбовців з рідними, та багато ін..

Одним із способів залучення читачів до бібліотеки стала група «Виноградівська центральна районна бібліотека» в соціальній мережі «ВКонтакте» (http://vkontakte.ru/club21724394), а також окремо створена сторінка «Виноградів Бібліоміст» (http://vkontakte.ru/id114218904).

Бібліотека-філія с. М. Копаня взяла   участь у оголошеному конкурсі  «Бібліоялинка».  Всі бібліотечні працівники пройшли навчання основам комп’ютерної грамотності та методам роботи в мережі інтернет у тренінговому центрі при ЗОУНБ  і володіють навиками комп’ютерної грамотності та роботи в мережі. У рамках міжнародного обміну досвідом роботи  3 бібліотечних працівників ЦБС побували  на  міжнародній конференції бібліотекарів Карпатського регіону у м. Чонград  (Угорщина); 8 бібліотечних працівників, які обслуговують угорське населення, взяли участь у навчанні, організованого Національною бібліотекою ім.Сечені,   Ніредьгазською обласною бібліотекою спільно з демократичною спілкою угорців Закарпаття. Навчання проходило у  будинку Європи  м. Берегово. Всі працівники бібліотек отримали свідоцтво про закінчення навчання. 

Бібліотека-філія с. Дротинці у 2011 році взяла участь у огляді-конкурсі на кращу сільську бібліотеку області  і в  у номінації співпраця бібліотек з громадою стала кращою за що  отримала магнітофон.

 Директор ЦБС взяла   участь  у Парламен-тських слуханнях «Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів». Відрадно що результатом цього слухання є  прийнята у  лютому  2012 р. Верховною  Радою України Постанова № 4356-VI «Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості»  до кінця 2015 року з метою подальшого розвитку та  збереження національної культури.

У грудні 2010 року  бібліотека-філія с. М.Копаня  стала переможцем  четвертого раунду конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами в рамках програми «Бібліоміст». З січня по липень 2011 року бібліотека впроваджувала   проект «Село моє – моя родина». Завдяки виграному гранту бібліотека отримала  офісну техніку на загальну суму  13 980 грн. А саме: веб-камеру, цифровий фотоапарат, підсилювальну апаратуру, диктофон, копіювальну техніку. У рамках проекту проведено пошукову роботу по збору, систематизації і популяризації матеріалів про багатовікову історію села (І тис. до н.е.), життя видатних людей, традиції, звичаї, обряди села шляхом безпосереднього спілкування з жителями села, а також через Інтернет; організовано цикл краєзнавчих заходів з широким залученням громадськості села та ЗМІ. Перемога у проекті стала можливою завдяки  тісній співпраці бібліотеки з громадою. За фінансової підтримки  підприємця села Ісаєвича І., бібліотека підключена до Інтернету. Партнерами проекту стали  члени  молодіжного  центру «Родина», спільноти «Матері в молитві», центральна районна бібліотека, члени любительського об’єднання «Милосердя», дитяче об’єднання «Народознавець»,     шкільний краєз-навчий музей, сільська рада, церковна громада, підприємці  і громада села.

Завідуюча бібліотекою Дубровка В.Ф. презентувала досвід роботи бібліотеки-філії с.М.Копаня на Ярмарку бібліотечних ідей у рамках програми «Бібліоміст»  (м.Київ, 2011 рік). 

2011 року при КІЦ  спільно з працівникам районного управління юстиції створено громадську приймальнью. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних  прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади,  належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Приймальня здійснює такі види допомоги: надання правової інформації, надання консультацій і роз’яс-нень правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), надання допомоги в забезпеченні доступу користувачів до вторинної правової допомоги.

Протягом 2011року бібліотеки Виноградівської ЦБС проводили відповідну роботу по відзначенню основних суспільно-політичних подій, що відбуваються в країні, до знаменних і пам’ятних дат видатних громадсько-політичних та культурних діячів краю.          Вся інформаційно-просвітницька робота вис-вітлювалась на веб сайті Виноградівськї РЦБС, соціальних мережах. Зокрема:

 • в читальній залі Виноградівської центральної районної бібліотеки відбулася зустріч з  Надією Любкою – закарпаткою, яка проживає на Одещині  і є ініціатором багатьох тамтешніх творчих починань,  організатором творчого осередку в місті  Южний; 
 • вечір-пам’яті, присвячений  уродженцю с. М. Копаня, самодіяльному композитору, члену спілки композиторів України І.А. Бачкаю «Без тебе світ – зів’ялий квіт…». Організатором вечору виступила сільська публічна бібліотека-філія с.М.Копаня спільно з громадою  села.   Вечір-пам’яті проведений у рамках проекту «Село моє – моя родина»;
 • ювілейний вечір присвячений 60-річчю від дня народження поета, журналіста, літературознавця Василя Густі;
 • презентація  дебютної збірки  статей,  віршів Михайла Юрієвича Лісіцкого «Я піднімаюся  з колін»;
 • вечір-пам’яті присвячений 105 річниці від дня народження відомої української поетеси, патріотки Олени  Теліги  «Не треба слів! Хай буде тільки діло»;
 • ЦРБ розгорнуто документальну стенд-виставку «Незалежність: глибокі джерела», приурочена 20-ти  річчю Незалежності України  і б.ін.

   Протягом 2012  року 39 бібліотеками обслужено 46 477 користувачів, по єдиній реєстраційній картотеці 45 394 користувачів.

 З них:

Кількість   відвідувань становить – 49 6208

Станом на 01.01.2013 р. книжковий фонд ЦБС становить – 635621 прим. друкованих видань.

За 2012 р. Виноградівська ЦБС отримала 5 277 прим. літератури на суму 128746,28 грн.;

1 690 прим.  – суспільно-політичної літератури;

151 прим. – природничої літератури;

90 прим. – технічної літератури;

3 346 прим. – гуманітарної літератури.

Крім того було проведено перерозподіл книжкових фондів між бібліотеками-філіями в кількості 290 примірників.

    ЦРБ з травня по листопад 2012 року  реалізовувала грантовий  проект «Туристичний  стежками Виноградівщини»    виграного  у рамках конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами  програми «Бібліоміст . Репортаж місцевого телебачення про чергову перемогу Виноградівської ЦРБ: http://www.youtube.com/watch?v=ui_vIMQtDp8&context=C4092366ADvjVQa1PpcFN3bTVa870DXW6k0-ensDOrclD8pAa2Rjw=

Мета проекту –  забезпечити гостей міста, туристів, власників садиб, населення краю, реальних і віртуальних користувачів бібліотечного  веб-сайту (http://vin-library.do.am) систематизованою і повноцін-ною інформацією про історію, побут та культуру району, туристичні маршрути, сільський зелений туризм, створивши на базі бібліотеки туристичний інформаційний центр.  Для бажаючих займатися туристичним бізнесом проводились  навчальні семінари із залученням фахівців туристичної галузі.  З числа студентів факультету «Туризм» Мукачівського державного університетубув створений    молодіжний клуб  за інтересами «Юний гід» члени якго навча-лись  технології веб 2.0 (створення блогів, презентацій, віртуальних екскурсій, розміщення інформації у блогах і соціальних мережах), розповсюджували  інформацію (оголошення, буклети, листівки, путівники тощо) про реалізацію проекту та її результати. Учасники проекту випускали  інформаційно-кра-єзнавчий  путівник  «Туристичними стежками Виноградівщини», інформаційні буклети присвячені окремим місцевостям, архітектурним, культовим спорудам, фестивалям району; інформаційні видання  «Сільський зелений туризм Виноградівського району», «Визначні пам’ятки Виноградівщини», «Фестивалі району та міста»,  «Сільський зелений  туризм Виноградівського району», «Розклад руху транспорту в районі», «Готелі  та ресторани міста та району», «Природні скарби Чорної гори»; серію  віртуальних подорожей, відео-роликів, і б. ін. Робота  висвітлювалась на блозі «Туристичний портрет Виноградівщини». Через велику  цікавість до проекту блог поповнюється  ще і на даний час (2017 рік)    http://vinturist.blogspot.com/  

 Програмою «Бібліоміст» було високо оцінено роботу бібліотек Виноградівської РЦБС включивши центральну районну бібліотеку і бібліотеку-філію с.  М.Копаня  до числа  учасників  програми «Простір ідей»  на 5-у каналі

 . https://www.youtube.com/watch?v=xc0N7MrNApg

Виноградівська ЦБС як партнер проекту «Громадська взаємодія» протягом  чотирьох місяців реалізовувала програмні засади проекту.  Метою проекту «Громадська взаємодія» є підвищення рівня поінформованості та обізнаності осіб літнього віку  та осіб з особливими потребами  з питань виборчого права та виборчого законодавства шляхом організації діяльності мобільних інформаціно-консультацій-них пунктів  у даних районах. Новинкою для біб-ліотечних працівників стало проведення виборчих вечорниць. Форма проведення вечорниць була різноманітна. Проводились вони на основі складеного графіку іх залученням волонтерів, активу бібліотеки. «Вечорничили» у шести бібліотеках-філіях: М.Копаня, Черна, Королево, ЦРБ, Олешник, Нове Село.

Відео можна переглянути у ЮТУБ де  розміщені  матеріали  про  роботу бібліотек ЦБС.

 (http://www.youtube.com/user/librarycrb).

  Директор Виноградівської РЦБС та провідний методист ЦРБ Хромей М.Ф.  у травні 2012 року представили нові бібліотечні послуги на   Ярмарку «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади»,  яку організувала   Програма «Бі-бліоміст» у партнерстві з Міністерством культури України, Національною парламентською бібліотекою України (НПБУ), Українською бібліотечною асоціа-цією (УБА), Ресурсним центром «Гурт» та Програмою сприяння Парламенту України (ПСП ІІ). Директор ЦБС Вашкеба К.Г. провела презентацію у формі печа-куча «Спільно з громадою-заради громади». Захід надав унікальну можливість обмінятися досвідом  роботи; ознайомитись з  ресурсами  державних закладів та неурядових організацій, що спів-працюють з бібліотеками; взяти участь у нових форматах презентацій, творчих).

У листопаді 2012 року на базі Виноградівської районної дитячої бібліотеки відбувся обласний семінар „Бібліотечні фонди для дітей: проблеми, сьогодення,перспективи майбутнього” для заступників директорів ЦБС з питань обслуговування дітей.

У 2012 році ЦРБ  стала переможцем грантової програми «Маріо» завдяки якому  виграли грант на суму 800 тис. форинтів для закупки книг для бібліотек, які обслуговують угорське населенняВиноградівської ЦБС Фонд бібліотек  збагатився на  295 примірників  книг  у т.ч аудіо книгами на суму 28000 грн.  Урочистості проходили з участю  консула Берегівського консульства п. Товта Іштвана, .  15 лютого 2012 року  в читальній залі Виноградівської центральної районної бібліотеки відбулася офіційна  передача книг, виграних по гранту «Márai – program»  оголошеного Національним фондом  культури Угорщини.

Протягом  2013 року  39 бібліотеками обслужено 46 559  користувачів, по єдиній реєстраційній картотеці 45 480 користувачі.  З них :

 • Дітей – 14 331 користувач;
 • Юнацтва – 10 566;
 • Дорослих  –  21 662 користувачів;
 • Книговидача  становить 10 313 18 прим. друкованих видань.

У 2013 р. до Виноградівської ЦБС надійшло 4 947 прим. літератури.

З них:

 • 552 прим. на суму – 11 819 грн., література отримана за сприяння ОДА;
 • 1 047 прим. на суму – 52 061грн., література видана за державною Програмою поповнення книжкових фондів українською мовою;
 • 869 примірників періодичних видань на суму 21 278 90 грн.

 Продовжувалась проектна  діяльність  бібліо-тек завдяки яким  розширився спектр надання інформаційних послуг.  Застосування комп’ютерної техніки в бібліотечно-інформаційній діяльності не тільки істотно прискорив і підвищив  якісний рівень обслуговування користувачів, але відкрив для них цілий спектр нових, раніше недосяжних можливостей. 18 бібліотек Виноградівської РЦБ  здійснюють обслуговування користувачів  інформацією і на електронних носіях  ЦРБ, РДБ, міська бібліотека-філія, бібліотеки-філії с. Черна, Королево, Фанчиково, Оле-шник, Нове Село, Веряця, Хижа, М.Копаня, Дротинці, Сасово, Ботар, Пийтерфолво,  Тисобокень,  Вілок. У поточному році  3  бібліотеки-філії  підключились до Інтернет мережі. Це бібліотека філія смт. Вілок  і Шаланки,  с. Тисобокень які  виграли грант у  міжнародного обєднання «Бет гем Габор Олоп».     

Станом на сьогоднішній день  у  ЦБС нараховується   37 копіювально-розмножувальних апара-тів,  45 офісних комп’ютерів з яких  40  підключені до Інтернет-мережі, 18  бібліотек-філій мають електро-нні адреси,  10  бібліотек-філій  ведуть  власні блоги, ЦРБ –   2 блоги «Туристичними стежками Виноградівщини»  і «Бібліосерфінг».

 • Бібліотека: філія с. Хижа
http://hisha1976.blogspot.com/
 • Бібліотека-філія с. Мала Копаня:
http://kopanja.blogspot.com/
 • Бібліотека-філія с. Фанчиково:
http://biblioteka-katyusa.blogspot.com/
 • Бібліотека-філія смт Королево (дит):
http://dytlibrarikorolevo.blogspot.com/
 • Виноградівська міська бібліотека:
http://vlibrarymk.blogspot.com/
 • Виноградівська районна дитяча бібліотека:
http://vin-rdb.blogspot.com/
 • Королівська селищна бібліотека-філія для дорослих:   
http://korolevo.blogspot.com/
 • Моє село Черна:
http://miposlava.blogspot.com/
 • Олешницька сільська бібліотека:
http://oleshnik.blogspot.com/
 • «Бібліосерфінг»:
http://vin-library.blogspot.com/
 • «Туристичними стежками Виноградівщини»:
http://vinturist.blogspot.com
 • Блог районної бібліотеки для дітей:            –          http://vin-rdb.blogspot.com/

Навчання на курсах комп’ютерної грамотності (термін навчання – 2-2,5місяці) пройшло   37 чол. У КІЦ  центральної  районної  бібліотеки 12 користувачів  пройшли навчання основам комп’ютерній грамотності.

У 2013 році у партнерстві іх БФ «Центр громадських ініціатив» розпочалась реалізація двох грантових проектів «Майбутнє варто планувати» і «Публічні бібліотеки – мости до е-врядування» проекту «Сприяння реалізації прав сільського населення на доступ до публічної інформації».

Проект «Публічні бібліотеки – мости до е-врядування у Закарпатській області» реалізовується у партнерстві з ОУНБ ім.. Ф.Потушняка.  Мета проекту: підвищення поінформованості жителів Закарпаття про можливості використання е-послуг та   е-врядування через запровадження надання нових послуг бібліотеками, що долучені до Програми «Бібліоміст».

З метою підвищення професійної компетентності бібліотечні працівники регулярно брали участь в різнономанітних тренінгових навчаннях організованих програмою «Бібліоміст»:

 • в регіональному тренінгу «Моніторинг та оцінка діяльності сучасної бібліотеки» організованому програмою «Бібліоміст» який відбувся на базі Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки.  Під час тренінгу учасники тренінгу освоїли основи моніторингу та оцінки діяльності книгозбірень, методи та інструменти їх здійснення, дізналися про можливості використання бібліотечної статистики для прийняття управлінських рішень та багато іншого;
 • обласному семінарі «Бібліотека, влада та громадськість: партнерство для місцевого розвитку» який відбувся 28 березня 2013 року у приміщенні читальної зали Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Федора Потушняка. Виноградівський район представили: директор Виноградівської районної централізованої бібліотечної системи К.Вашкеба з слайдовою презентацією. «Функціонування мережі центрів вільного доступу до Інтернет у Виноградівському районі», сільський голова с.Черна В.Івашко;
 • творчій зустрічі переможців конкурсу співпраці бібліотек з місцевими громадами (раунди 1-10) програми «Бібліоміст» м.Київ.  До участі були запрошені відібрані на конкурсній основі представники 12 міст України. Виноградівська районна бібліотека представляла реалізований проект «Туристична Виноградівщини»;
 • тренінг зі стратегічного планування для представників публічних бібілотек  та партнерських громадських організацій організованих програмою «Бібліоміст» та Творчім Центром ТЦК який відбувся в ЗОУНБ ім. Потушняка;
 • в навчальному візиті для ознайомлення з інноваційними бібліотеками Херсонщини;
 • семінарі-тренінгу щодо участь бібліотек РЦБС  у реалізації двох проектів: «Майбутнє варто планувати» і «Публічні бібліотеки – мости до е-врядування у Закарпатській області»;
 • міжрегіональному ярмарку і конференції «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє», що проходили у місті Лева;
 • Ярмарок бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: рухаємось вперед». А родзинкою заходу став конкурс на звання «Супербібліотекар», який визначив найбільш креативного, харизматичного, досвідченого фахівця-новатора у своїй галузі. Виноградівську ЦБС на ярмарку представляла провідний методист центральної районної бібліотеки  Марина Федорівна Хромей, яка ввійшла в п’ятірку фіналістів конкурсу «Супербібліотекар».Поради колегам надавали гості – представники бібліотек Латвії, Литви та Польші.

У листопаді 2013 р. Виноградівська центра-льна районна бібліотека та бібліотека-філія с.Олеш-ник приймали делегацію бібліотекарів з усієї України.  Відвідини бібліотек відбувалися в рамках  навчальних візитів організованих програмою «Бібліоміст» до бібліотек Закарпатської області по обміну досвідом роботи.

Взяли участь  у роботі  всеукраїнського семінару «Лідерство»,  яке проходило на базі  Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Ф.По-тушняка. Учасниками семінару були  молоді бібліотекарі віком до 35 років, які працюють у публічних бібліотеках України. 

Провідний методист центральної районної бібліотеки  Марина Федорівна Хромей

Працівники Виноградівської районної централізованої бібліотечної системи були запрошені щоб поділитись напрацьованим досвідом роботи. Директор ЦРБ Вашкеба К.Г. провела слайдову презетацію «Проектна діяльність – складова ефективності розвитку бібліотек», завідуючі бібліотекамифіліями с. М.Копаня і Олешник презентували проекти «Громаду села об’єднала бібліотека» і «Орієнтація на читачашлях розвитку сільської бібліотеки».

У жовтні 2013 року  на базі Виноградівської центральної районної бібліотеки  управлінням культури обласної державної адміністрації та Закарпа-тською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Ф. Потушняка була проведена  обласна школа керівника «Модернізація методичної служби як фактор ефективності управлінської діяльності» для директорів та методистів  районних централізованих бібліотечних систем області.  

 У 2013 році 7 бібліотек району стали переможцями  у  міжнародній грантовій програмі оголошеного БФ «Бетгем Габор Олоп».

Завдяки проекту центральна районна бібліотека, бібліотеки-філії сіл Шаланки,  Вербовець, Ботар, Пийтерфолво,  Вілок, Бобове змогли  покращити  матеріально-технічний стан бібліотек.  Зокрема, центральна районна бібліотека, бібліотека с. Пийтерфолво закупили бібліотечні меблі; бібліотеки-філії смт. Вілок, Бобове – офісний комп’ютер; б-ка с. Шаланки – доукомплектувала фонд бібліотеки угорськомовною літературою для позакласного читання  учнівської і студентської молоді;  бібліотека с. Ботар – провела культурно-просвітницькі заходи; бібліотека с. Вербовець  провела  частковий ремонт вікон.    Загальна сума виграного гранту становила 750 тис. форинтів.  Відрадно, що для бібліотеки-філії  с. Шаланки це вже друга поспіль перемога у рамках цього проекту. Отримані суми незначні, але вони допомомогли бібліотекам стати комфортнішими, а це змогастати центрами суспільного життя громади  де вони  не тільки отримують інформацію і проводять своє дозвілля, але й обговорюють нагальні життєві  проблеми. 

Протягом 2014 року 39 бібліотек Виногра-дівської РЦБС  проводили обслуговування  користувачів бібліотечною книгою. Чотири бібліотеки-філії  здійснювали обслуговування користувачів сіл  де відсутні стаціонарні бібліотеки  через пункти видачі книг. Бібліотеки-філіїя с. Теково  обслуговувала с. Гудя, бібліотека-філії с. Пушкіне –  с.Перехрестя, бі-бліотека-філія с. Веряця – с. Горбки, бібліотека с. Гетеня –  с. Затисівка.  

Протягом звітного року 39 бібліотеками обслужено 46 559  користувачів, по єдиній реєстрацій-ній картотеці 45 532 користувачів.

З них:

 • Дітей –  14 424;
 • Юнацтва – 10 254;
 • Дорослих – 20854.

Книговидача  становила 10 319 91 примірників друкованих видань.

З  них:

 • Для дітей – 401 679  прим. друкованих видань;
 • Для юнацтва –  226 556 прим. друкованих видань;
 • Для дорослих –  40 375 60 прим. друкованих видань.

Кількість відвідувань  – 49 712 3

Станом на  01.01.2015 року книжковий фонд ЦБС становить 63 191 8 примірників друкованих видань.

За 2015 рік Виноградівська ЦБС отримала 4 321 примірників літератури на суму 96 699 грн, списано 7 574прим. Літератури.

У 2014 році було проведено перерозподіл літератури з бібліотеки-філії с. Теково у сільські бібліотеки-філії району в кількості 1 670 прим.

Всі нові надходження відображені в електронному каталозі. Всього протягом року внесено  679 назв. Крім того, внесено корективи на літературу, яка вже раніше була у фондах системи.

Передплачено 223 комплекти газет та 92 комплекти журналів.

   З метою привернення уваги громадськості до проблем бібліотеки, реклами бібліотечних послуг  Бібліотеки РЦБС  провели комплекс піар-акцій   у т.ч.  виготовлялись бібліотечні постери, плакати «Library-moment», оформлення  території бібліотеки.

Вперше  районна бібліотека для дітей організувала рекламну акцію «Читаючий автобус: на маршруті КНИГА». Для акції було обрано шкільний автобус, що здійснював рейс «Виноградів-Вілок». Під час маршруту пасажирам-дітям було вручено проїзний квиток читача «Дорога з нами –  шлях до знань», проведено:  вікторини «Про цікаве на планеті – читай в журналі та газеті» та «Світ відкриває таємниці»;  літературний навігатор «Друзі приходять з книжкових сторінок»; світлофор літературний «Конверт відкритих запитань і відповідей»; пред-ставлення кращих довідкових видань, новинок дитячої періодики та літератури.

http://vin-rdb.blogspot.com/2014/05/blog-post_18.html

Станом на 2014 рік  ЦБС нараховується  39 копіровально-розмножувальних апаратів,  18 шт. мультимедійного обладнання, 50 офісних комп’ютерів з яких  42  підключені до Інтернет-мережі, 22  бібліотек-філій мають електронні адреси.  Сьогодні 13 бібліотек Виноградівського району створили і ведуть власні блоги, щоб познайомити докладніше віртуальних відвідувачів з інформаційними ресурсами своїх бібліотек, з цікавими подіями бібліотечного життя, вийти з ними на відверту розмову про книгу і читання. Загальна кількість відвідування блогів – 94 845.

 Продовжувалась робота по поповненню бло-гу «Туристичний портрет Виноградівщини» – http://vinturist.blogspot.com/(12321).

 У 2014 році бібліотека-філія с.Нове Село і ЦРБ  взяли участь у проекті «Громадські інформаційні центри у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Рівненській областях – ІІ етап». За результатами конкурсного відбору Виноградівська ЦРБ та бібліотека-філія с.Нове Село були відібрані для участі у проекті  «Громадські інформаційні центри у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Рівненській областях – ІІ етап», в рамках якого при бібліотеках створені Громадські інформаційні центри.  Проект співфінансований програмою польського співробітництва для розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Програма «Під-тримка демократії». Для реальних і віртуальних  користувачів  провідний методист ЦРБ Хромей М.Ф.  створила блог «Громадський інформаційний центр. Довідник е-послуг громадянам Виноградівщини»:

http://vin-gic.blogspot.com/p/blog-page.html.

 У рамках цього проекту бібліотека с.Нове Село отримала два офісні компютери.

Протягом року програмістом ЦРБ проводились безкоштовні гуртки програмування за британською системою  завдяки якому 6 учнів віком від 9-11 років навчались  програмуванню.

Виноградівська ЦБС надає можливість користувачам вивчати англійську мову завдяки проекту «Англійська 1, 2, 3 в бібліотеці», який спі-льно впроваджують  компанія Funmedia та  Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)  бібліотеками ЦБС надавалась можливість для користувачів безкоштовно навчатись англійської мови. Завдяки даному проекту та вмілому консультуванні методистом Роспопа С.В. 22 користувачі ЦРБ скористалися нагодою пройти навчання ангійської мови. Сертифікати за перший рівень отримали: Святослав Гал, Сільвія Роспопа, Анастасія Дулкай та Андріана Ляшко. Матічин Кароліна пройшла 2 рівні навчання, відповідно має за свої старання 2 сертифікати. Двоє користувачів –  Горнецкі Валентина та Свищо Марина закінчили курс повністю і мають  по 4 сертифікати за кожний рівень. Методист ЦРБ Роспопа С.В. взяла участь в онлайн-конкурсі «Вивчаємо англійську в бібліотеці» оголошеного програмою “Бібліоміст”, у рамках якого користувачі  розповідали, як вивчення англійської мови за допомогою проекту «English123» у бібліотеці допомагає досягти своїх життєвих цілей та бути успішними, і стала переможцем в номінації  “Фото/колаж” .

Протягом 2014 року  працівники Виноградівської РЦБС  взяли участь у роботі міжнародних, загальнодержавних, обласних і районних семінарів, нарад, конференцій.

В лютому 2014 року провідний методист взяла участь в регіональній конференції «Бібліотеки як платформа для розвитку локального туризму», організованою програмою «Бібліоміст», ЛМГО «Інститут політичних технологій»:

 • в триденному  тренінгу «Фандрейзинг  для бібліотек. Комунікації задля просування» за підтримки Програми «Бібліоміст» в партнерстві з ГО Бюро аналізу політики, який проходив на базі Львівської центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки;
 • підсумковій  конференції програми “Лідерство для молодих бібліотекарів”, яку реалізував Творчий центр Каунтерпарт за підтримки програми “Бібліоміст”. Метою програми є підтримка молодих бібліотечних лідерів України, сприяння впровадженню нових ідей та послуг у бібліотеках України. Українська бібліотечна асоціація (УБА) провела сесію “Простір спільних дій” під час конференції для того, щоб розповісти про можливості Асоціації та визначити шляхи подальшох співпраці з лідерами.
 • З 28 липня по 1 серпня в рамках проекту «Громадські інформаційні центри у Вінницькій,Закарпатській, Львівській та Рівненській областях – ІІ етап»  працівники Виноградівської бібліотечної системи: зав. бібліотекою філією с.Нове Село – Молнар Мелінда та методист ЦРБ – Роспопа Сільвія в складі делегації бібліотекарів Закарпаття переймали польський досвід з надання електронних послуг та функціонування е-урядування в кількох містах Польщі.
 • всеукраїнській конференції «Державна полі-тика з електронного урядування в Україні: проблеми та виклики» (м.Львів). Від Виноградівської ЦБС участь у конференції взяли: методист ЦРБ – Роспопа С.В., та зав.біб-ліотекою-філією с.Нове Село – Молнар М.Г., яка представляла свою діяльність на конференції, як успішний досвід роботи «Громадського інформаційного центру».
 • Директор Виноградівської РЦБС Вашкеба  К.Г.  взяла участь у  двохденній міжнародній конференцій у м. Чонград (Угорщина). На конференцію були запрошені  представники бібліотек які обслуговують угорськомовне населення  у  Карпатському  Євро регіоні. Вона презентувала досвід роботи бібліотек Закарпаття.
 • 10  бібліотечних працівників, які обслуговують угорськомовне населення  взяли участь  у двохденому  семінарі-тренінгу  організованими Міністерством людських ресурсів Угор-щини, Національною бібліотекою ім.Сечені, Закарпатським Культурологічним центром, товариством угорських бібліотекарів Закарпаття.   Заняття проводились у м. Берегово.
 • Завідуюча бібліотекою-філією с. Пийтерфолво Поллогі А.Г.  виграла грант на  місячне стажування  у Національній бібліотеці ім. Сечені (Угорщина) і спільно ї бібліотекарями Карпатського Євро регіону  протягом місяця переймала досвід роботи бібліотек Угорщини.  Вона ж у травні місяці презентувала культуру угорців у т.ч. і роботу бібліотеки-філії с. Пийтерфолво на Світовому зїзді угорців у м. Будапешт.

У 2014 році центральна районна бібліотека, бібліотеки-філії с. Пийтерфолво, Тисобокень, Шаланки, Вербовець, Ботар вдруге стали переможцями у міжнародній грантовій програмі оголошеного фондом «Bethlen Gábor Alap». Бет лен Габор Алап відокремлений державний фонд, основна мета якого допомагати реалізовувати проекти які відносяться до національної політики Угорщини. Основне завдання підтримуати матеріальну і духовну культуру, примноження  і збереження угорської культури на територіях інших держав, де проживають угорці. Загальна сума коштів виграних у рамках цього  проекту становить 700 тис. форинтів. (37 тис гривень). За рахунок коштів центральна районна бі-бліотека закупила офісний комп’ютер і колонки, бібліотечні стелажі і кафедру, бібліотека-філія с. Вербовець – ноотбук у комплекті; бібліотека-філія с. Пийтерфолво – книжкові стелажі; бібліотека-філія с.Шаланки – комп’ютерний стіл, встановила грати на вікна і двері; бібліотека-філія с. Тисобокень – книжкові стелажі, столи і стільці, бібліотека-філія с. Ботар –  на організацію інформаційно-просвітницьких заходів. Втретє ЦРБ стала переможцем міжнародної грантової програми «Марої» (Угорщина) завдяки якій книжковий фонд Виноградівської ЦБС у 2014 році поповнився на 268 примірників книг (400 тис форинтів – 22 650 грн. ). Це дитяча література, класична, сучасна художня література, а також література по природознавству, техніці, с/г, історії, педагогіці, мовознавству, літературознавству, філософії, етиці. Крім центральної районної бібліотеки книги отримали і бібліотеки сіл Бобове, Братово, В.Па-ладь, Вербовець, Вілок, Н.Село, Пийтерфолво, Чепа, Шаланки, Дюла.  Цього річ ЦРБ  отримала книги від фонду національної культури Угорщини по програмі «Підтримка  видання та розповсюдження уго-рсько мовної літератури за межами Угорщини».  Книги  були оприбутковані у січні 2015 року. Крім центральної рунної бібліотеки книги отримали і сільські бібліотеки, які обслуговують угорськомовне населення.

Протягом 2014 року бібліотеки Виноградівської ЦБС проводили відповідну роботу по відзначенню основних суспільно-політичних подій, що відбуваються в країні, проводили заходи по відзначенню знаменних і пам’ятних дат громадсько-політичних та культурних діячів краю. Вся обота висвітлювалась на веб-сайті Виноградівської ЦБС та блогах бібліотек-філій, соцмережі.

Протягом 2015 року 39 бібліотек Виногра-дівської РЦБС  проводили обслуговування  користувачів бібліотечною книгою. ут.ч через чотири постій-нодіючі пукти видачі у селах: Гудя, Карачин,  Горбки, Затисівка. 

Протягом звітного року обслужено 46 016 користувачів, по єдиній реєстраційній картотеці –  45 209 користувачів.

З них :

 • Дітей – 14 743;
 • Юнацтва – 10681;
 • Дорослих – 19785.
 • В т.ч. обслужені через нестаціонарні форми обслуговування – 1432.

Книговидача – 1017038 прим. друкованих видань.

Станом на  01.01.2016 року книжковий фонд ЦБС становить 62 5040 примірників друкованих видань.

За 2015 рік Виноградівська ЦБС отримала 7 652 примірників літератури на суму 30 296 7,23 грн. , списано 14 530 прим. Літератури, проведений перерозподіл літератури з бібліотеки-філії с. Пушкіново у сільські бібліотеки-філії району в кількості 2 171 прим.

 Напередодні відзначення Всеукраїнського дня бібліотек  ЦРБ оголосила конкурс на кращий рекламний плакат діяльності бібліотеки «Провайдери читання». На розгляд конкурсної комісії надіслано 33 плакати від бібліотек-філій ЦБС.

Переможцями  стали  колектив Королівської бібліотеки-філії для дітей (1 місце), Дубровка В.Ф.- зав.бібліотекою-філією с. М.Копаня (11 місце), Світлик М.Ю.- зав.бібліотекою-філією с.Новоселиця (111 місце), бібліотека-філія смт. Вілок отримала приз за активну участь у конкурсі.

Конкурс плакатів [Електронний ресурс]: відео /Виноградівська ЦРБ // YouTube. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Zvbh11E7lgk

За окремо складеною программою проводились навчання компютерної грамотності різновікової групи користувачів.

Проведена  широка  рекламна  кампанія  щодо  популяризації  електронних послуг  бібліотек у т.ч е-урядування використання яких  стало можливим  завдяки участі бібліотек у  міжнародних грантах.

Створено та завантажено в ютуб  15 відеоматеріалів на канал Виноградівська ЦРБ про послуги бібліотек району. Серед них:

Бібліотека – світ нових можливостей [Електрон ний ресурс]: відео інноваційні послуги бібліотеки / Виноградівська ЦРБ // YouTube. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8qD0xjV8oUg

Всі дороги ведуть до сучасної бібліотеки Королево  [Електронний ресурс] : відео інноваційні послуги бібліотеки / бібліотека-філія смт. Королево // YouTube. – Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=9KNa8XP3hYs

Бібліотека філія с Фанчиково [Електронний ресурс]: відео інноваційні послуги бібліотеки / бібліотека-філія с. Фанчиково // YouTube. – Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=Ktt5a-WFC2Y

Бібліотека для громади с.  Черна [Електрон ний ресурс]: відео інноваційні послуги бібліотеки / бібліотека-філія с. Черна // YouTube. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=6rOcKCBns_I 

Виноградівська міська бібліотека філія Послуги                                                  https://www.youtube.com/watch?v=OzsTAT6t9Lg   

Враховуючи  виклик сьогодення, міська бібліотека-філія  почала активно працювати в напрямку створення  буктрейлерів «Книга в кадрі: новий формат»  і застосування  їх в своїй рекламній кампанії  з  метою популяризації читання щодо конкретних книг.

М. Дочинець «Вічник»

https://www.youtube.com/watch?v=O9bctLL5A20

О. Гаврош «Чорне вино любові»

https://www.youtube.com/watch?v=SFFDlUSCTLo

«Юлій Боршош Кумятський»

https://www.youtube.com/watch?v=foqSbauTPjM;

«Виноградів. Мандруємо разом» 

https://www.youtube.com/watch?v=b2igwYdBbDo.

   З  вересня по грудень у восьми населених пунктах Виноградівського і Берегівського районів, а саме: м. Виноградів, с. М. Копаня,  с. Фанчиково, смт. Королево, м. Берегово, с.Запсонь, с. Шом і с. Бене реалізовувався грантовий проект «Разом з громадою – заради громади».  ГО «Спілка угорських бібліотекарів  Закарпаття»  перемогла конкурсі малих грантів  «Підтримка місцевих ОГС для здійснення демократичних змін в Україні» у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що виконує БФ “Центр громадських ініціатив” у партнерстві з ГО “Жіночі перспективи” (м. Львів) за фінансової підтримки Европейської Комісії в Україні. Конкурс  адмініструє  БФ «Центр громадських ініціатив»(м.Перечин).  Керівник проекту – заст  голови ГО «СУБЗ», директор Виноградівської РЦБС К.Вашкеба.  Мета проекту – надати неупереджену та незалежну від партійної діяльності та адмінресурсу інформацію про особливості виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування, про завдання і результати адміністративно-територіальної реформи в Україні створивши широку об’єднавчу платформу усіх організацій громадянського суспільства, що займаються просвітництвом та моніторингом впровадження адміністративно-терито-ріальної реформи, виборчим процесом. Цільовими групами проекту  стали  юнаки і юнки від 18-ти  років  8-ми населених пунктів Виноградівського і Берегівського району з активною життєвою позицією і бажанням  здійснювати реформи і  демократичні зміни в країні, малозабезпечені і соціально-незахищені жителі середнього і старшого віку , які  не мають доступ до друкованих і електронних ЗМІ, у т. угорсько мовне населення.,громадські організації, волонтери,члени територіальних і дільничих виборчих комісій, новообрані голови і депутати сільських рад.

Протягом реалізації проекту було проведено 11 навчальних семінарів-тренінгів, 4 перегляди документальних фільмів про права людини у рамках  проекту Клуб документального кіно «Правовий орієнтир», одна  інформаційна зустріч з ромським населенням, скайп-конференція між представниками органів місцевого самоврядування України і Угорщини, проведений  моніторинг  наповнюваності  сайтів Виноградівської і Берегівської РДА райрад матеріалами з питань виборчої і   адміністративно-територіальної реформи в Україні.  Всього було надруковано  38 пу-блікацій  у друкованих і електронних ЗМІ, соцмережах про реалізацію даного проекту. Досвід роботи показав, що  жителі  громад цікавляться   яким чином  проходитиме  адміністративно-територіальна реформа у краї і вони хочуть стати найактивнішими учасниками формування територіально-спроможних громад у районах. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті ЦРБ.

( http://vin-library.do.am/publ/1-1-0-793 ), а також за посиланням:  Разом з громадоюзаради громади [Електрон ний ресурс] : відео / ТРК Виноградів // YouTube. – Режим доступу:

 https://www.youtube.com/watch?v=-fB6dInHfu4  .

  У звітному році Виноградівська центральна районна бібліотека отримала чергову перемогу у спільному конкурсі Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та Програми Bibliomist «Кіноклуб Docudays UA в бібліотеці», направленого на сприяння активізації діалогу про права людини в українському суспільстві шляхом надання бібліотекам медіа-інструментів та методології для підвищення рівня поінформованості громадян України в галузі прав людини. Модератор нашого кіноклубу правозахисник,приватний адвокат Нечаєв В.В взяв участь тренінгу для модераторів кіноклубів Docudays UA  4-5 листопада 2015 р. в м. Київ. Основними завдання кіноклуб є підготовка, організація та проведення показів кінофільмів, а також проведення заходів, які можуть їх супроводжувати: дискусій, диспутів, обговорень, лекцій тощо з метою розвитку критичного мислення, правового виховання аудиторії кіноклубу (засуджених та персоналу установи), формування у них розуміння людської гідності як найвищої цінності.19 листопада у залі Виноградівської центральної районної бібліотеки відбулась презентація кіноклубу з першим переглядом кінофільму «Коли-небудь ми станемо щасливими» (режисер фільму: Павел Височанські, країна: Польща) Всього було здійснено 4 покази документальних фільмів. Обговорення фільмів проходило дуже жваво,висловлювались цікаві думки,які заставляють молодь думати і аналізувати  Модератором кіноклубу  був правозахисник, приватний адвокат Нечаєв В.В.

Інформація про життєдіяльність клубу вис-вітлюється у соціальній  мережі Фейсбук:

 https://www.facebook.com/Виноградівська-РЦБС-316785758345753/?fref=ts ,

 веб-сторінці Виноградівської центральної районної бібліотеки: http://vin-library.do.am та місцевих ЗМІ.  Більш детальну інформацію про проект можна отримати на сайті ЦРБ.

(http://vin-library.do.am/publ/1-1-0-793 ) а також за посиланнями:

 Перегляд кінофільму «Коли-небудь ми станемо щасливими» [Електрон ний ресурс] : відео / ТРК Виноградів // YouTube. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8wG-j10KSFM. – Назва з екрана. – Дата публікації: 06.12.2015.

DOCUDAYS UA «Правовий орієнтир[Електрон ний ресурс] : відео / ТРК Виноградів // YouTube. – Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=n0tCX4RclGc. –  Назва з екрана. – Дата публікації: 23.11.2015.

Протягом року працівники Виноградівської РЦБС  взяли участь у роботі міжнародних, загальнодержавних, обласних і районних семінарів, нарад, конференцій:

 • Директор ЦБС Вашкеба К. Г. , заст. директора по роботі з дітьми Любка Й.Й. взяли участь в «Обласній школі керівника на базі Міжгірської ЦБС «Орієнтири сучасної бібліотеки: взаємодія, сервіс, креатив».
 • Працівники центральної районної бібліотеки

(директор РЦБС Вашкеба К.Г., провідний методист ЦРБ Хромей М.Ф.), методист відділу культури Товт Т. пройшли навчання в обласному тренінговому центр з вивчення електронної системи моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР).

 • В березні відбулася семінар-нарада праців-

ників бібліотек Виноградівської РЦБС. по впровадженню електронної системи моніторингу мережі публічних бібліотек України.  ЕСМаР – це база даних, яка містить всю інформацію про публічні бібліотеки України, їхні характеристики та показники діяльності. Всі завідуючі бібліотеками Виноградівської РЦБС пройшли індивідуальні одноденні тренінги з вивчення електронної системи моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР)  на базі Виноградівської ЦРБ для працівників сільських книгозбірень району. ЕСМаР створено для збору, зберігання та обробки даних, які надаються публічними бібліотеками України за визначеним переліком показників. Інформація від бібліотек здається у режимі онлайн, зберігається на окремому сервері, і доступна для користувачів системи з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету. Під час тренінгу бібліотечні працівники навчились: створювати власні електронні адреси; консолідувати статистику за допомогою фільтрів; експортувати дані звітів бібліотек в Excel для більш глибинного аналізу; розсилати масові повідомлення на електронну пошту; створювати та редагувати дані користувача; автоматично створювати звіт за формою 6-НК. На практиці кожен учасник мав змогу заповнити звіт своєї бібліотеки, що дало можливість детальніше ознайомитись із системою. Десятиденний тренінговий марафон – лише початок дистанції, протягом якої усі бібліотекарі району почнуть рухатись вперед та користуватися системою електронної звітності. Відеозвіт тут:

https://www.youtube.com/watch?v=FP93ecc_7NM
 • Тренінг “Написання проектів”  19 лютого у чи-

тальній залі центральної районної бібліотеки Благодійним фондом “Центр громадських ініціатив» (м. Перечин) бібліотечні працівники району взяли участь в одноденному тренінгу “Написання проектів” для представників НУО та громадських активістів. Тренери – Андрій і Елеонора Вишняки ознайомити учасників тренінгу з особливостями розробки проектних ідей та підготовки проектних пропозицій для залучення фінансування проектів від структурних фондів ЄС та донорів, що присутні в Україні. Участь у тренінгу надала можливість бібліотечним працівникам спільно з громадськими організаціями пробувати свої сили у написанні проектів з метою вирішення соціальних проблем членів громади.

 • Директор  ЦБС Вашкеба К. Г.  та   провідний

методист ЦРБ Хромей М.Ф. взяли участь в нараді з питань планування і звітності та засіданнІ за «круглим» столом 25 листопада 2015 року у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка „Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напрями діяльності”.

 • Директор Виноградівської РЦБС Вашкеба К.Г.взяла участь  в двохденній Міжнародній конференції бібліотекарів Карпатського регіону у м. Чонград (Угорщина) Серед запрошених – бібліотекарі із Сербії, Хорватії,  Словенії, Румунії, Закарпаття і Угорщини. Міжнародна конференція бібліотекарів вже стала візитною карткою міста, бо проводиться протягом останніх 10 років. Досвідом роботи  і планами на майбутнє ділились представники  всіх запрошених країн. Від Закарпатської делегації  виступила голова ТУБЗ Єва Варга.  Тема виступу «Бібліотечна справа в

Україні у 21ст.: проблеми і досягнення».

 • Завідуюча  бібліотекою-філією  с. Нове Село

Молнар Мелінда з 3-го жовтня по 7 листопада  пройшла місячне стажування у разом з бібліотечним працівником Берегівського району  проходили стажування в Парламентській бібліотеці м. Будапешт (Угорщина).

 • Директор  РЦБС взяла участь у  установчому

семінарі для організацій переможців конкурсу малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні»,  під час якого відбулося підписання угод. Установчий семінар проходив у рамках проекту “Українська регіональна платформа громадських ініціатив”, що виконує БФ “Центр громадських ініціатив” у партнерстві з ГО “Жіночі перспективи” (м. Львів) за фінансової підтримки Европейської Комісії в Украї-ні. Переможцями конкурсу стала ГО»СПІлка угорських бібліотекарів» з проектор»Разом з громадою-заради громади».    

 • Для ознайомлення з досвідом реалізації пр
 • ектів в бібліотеках Виноградівщини 24-25 червня в рамках професійного навчального візиту до бібліотек Закарпатської області до бібліотеки-філії с. Нове Село і центральної районної бібліотеки завітала  делегація бібліотекарів з усіх регіонів України.Завідуюча бібліотекою-філією с. Нове Село Молнар М.Г. презентувала досвід співпраці бібліотеки з владою, соціально-культурними установами села, релігійними конфесіями, підприємцями, благодійними організаціями: «Мистецтво на націю» (Угорщина), «Подаруй надію» (голова –  Роман Голованов м. Київ), «Центр громадських ініціатив» (голова – Андрій Вишняк). Директор ВРЦБС Вашкеба К.Г. презентувала проектну діяльність бібліотек Виноградівщини як інструмент модернізації роботи бібліотек. В ході презентації учасники ознайомились із цілим рядом проектів, які реалізовувались бібліотеками Виноградівщини завдяки їх перемозі у  різноманітних міжнародних і вітчизняних проектах і  грантах. Під час екскурсії бібліотеками учасники мали змогу ознайомитись із роботою бібліотек: оформленням, рекламною діяльністю, роботою клубів за інтересами та любительських об’єднань, довідково-бібліографіч-ним апаратом бібліотек, джерелами поповнення бібліотечних фондів, інноваційними послугами бібліотек. Слова подяки за гостинність, тепле спілкування цікавий креативний досвід, змістовну інформацію висловили всі учасники навчального візиту.
 • Вперше у ЦРБ були  організовані двохденні психологічні тренінги  по наданню першої психологічної допомоги  для соціальних педагогів  та психологів загальноосвітніх шкіл району та дошкільних навчальних закладів, волонтерів “Руху підтримки Закарпатських військових – Виноградів” представників “Червоного Хреста”, ГО “Закарпаття-Донбас” працівників центру соціальної роботи з сім’ями та молоддю, районного управлянні соціального захисту населення, бібліотекарів та інших  громадських організацій  (всього 65 чол.) по наданню першої психологічної допомоги  сімям з дітьми потерпівшим в зоні АТО, військовослужбовцями та їх сім’ям, переселенцям.  Професіональні психологи – психотерапевти Наталія Простун та Володимир та Христина Жернові надали практичні поради  по наданню психологічної допомоги потерпівши під час воєнних дій,  безкоштовно забезпечили учасників тренінгу   методичними матеріалами. Тренінг проводився Асоціацією  Духовного Відродження за сприяння координатора проекту “Не будь байдужим” Романа Голованова (м. Київ).
 • Тренінг “Менеджмент проекту” в ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка 12 листопада  провідний методист Хромей Марина та бібліотекар відділу обслуговування Товт Анжела Виноградівської ЦРБ взяли участь в тренінгу «Менеджмент проекту ”  в ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка (м. Ужгород) по реалізації проекту  “Майбутнє варто планувати” в рамках програми “Здоров’я жінок України”. Голова Б/Ф”Центр громадських ініціатив” Андрій Вишняк детально розповів про хід реалізації проекту, обговорювались плани щодо проведення майбутніх інформаційних та молодіжно-розважальних акцій в рамках проекту.

29 жовтня у Європейському Домі (Берегово) був проведений одноденний навчальний тренінг  для  членів ГО»СУБЗ». Тренінг проводився завдяки Центру підтримки угорської культури, Товариства  угор-ських бібліотекарів Закарпаття спільно із Національною бібліотекою ім.Сечені (Угорщина), Благодійного фонду «Бетлем Габор Алап» на тему «Бібліотерапія. Практична бібліотерапія. Ефективна комунікація в бібліотечному середовищі». Тренерами були Врауконе Лукач Ілона науковець (обласна бібліотека ім.. Моріц Жігмонда – Ніредьгаза), Вацоне Антал Еріка бібліотерапевт (обласна бібліотека ім.. Моріц Жігмонда – Ніредьгаза). Такі навчання дозволяють працівникам бібліотек знайомитись із досвідом  роботи бібліотек-країн Євросоюзу.

В 2015 році методичний відділ  Виноградівської ЦРБ взяв участь у обласному соціологічному дослідженні  „Обслуговування користувачів у бібліотеках: складові успіху” з метою вивчення громадської думки щодо ролі та місця бібліотеки в житті громади. Методом анкетування опитано 250 респондентів.  

 У 2015 році  12 бібліотек Виноградівської стали   як переможцями   конкурсу від «Бет лен Габор Олоп» (Угорщина)  і отримали по 100 тис форинтів  кожна. Загальна сума  отриманих коштів становить 94884 грн.  Завдяки цьому проекту  5 бібліотек закупили офісні комп’ютери, 5 бібліотек –  біб-ліотечні меблі, одна бібліотека провела поточний ремонт і одна бібліотека закупила кольоровий ксерокс і  костюми для лялькового театру. Щорічно бі-бліотеки Виноградівщини Цьогоріч бібліотеки Виноградівщини беручи  участь і міжнародному грантовому проекті «Марої», отримали 356 прим. книг на загальну суму 50 510 грн. Від фонду національної культури Угорщини по програмі  «Підтримка  видання та розповсюдження угорсько мовної літератури за межами Угорщини» бібліотеки Виноградівщини отримали 878 прим. книг на  заг.суму 168 654 грн.

У 2016 році жителів Виноградівщини біб-ліотечною книгою  обслуговувало 38  публічних біб-ліотек   в тому числі: 2 центральні бібліотеки, 5 міських бібліотек-філій, 31 –  сільські бібліотеки-філії.

4 постійно – діючі пункти видачі літератури  у 4 населених пунктах сіл Затисівка, Гудя, Горбки, Перехрестя. Бібліотека-філія с.Холмовець не працювала.    

В бібліотеках району працює всього  67 працівників, з них  з вищою 13 чол. у т.ч. із спеціальною – 11,  53 чол. – із середньою  спеціальною освітою, одна із яких  навчається у вищому  навчальному  закладі.

   Станом на 01.01 2017 року у ЦРБ працює 13 працівників, з них – 5 з вищою освітою середня спеціальна – 8.                                      

Протягом звітного року 38 бібліотеками обслужено 46 305 користувачів, по єдиній реєстраційній картотеці – 45 441 користувачів.

З них :

 • Дітей –  14 608;
 • Юнацтва – 10 659;
 • Дорослих  –  20 189;

В т.ч. обслужені через нестаціонарні форми обслуговування – 1 067

Книговидача  становить 10 188 67 прим друкованих видань

Одним із засобів залучення читачів та привернення уваги громади до роботи бібліотеки є організація рекламно-просвітницьких акцій та участь бібліотеки у районних фестивалях, акціях загально районного та міського значення, що, Днів відкритиих  дверей,  і ін. Під час ХI  районного фестивалю виноградарів-виноробів «Угочанська лоза»  працівниками бібліотечної системи району було організовано роботу «БІБЛІОМІСТЕЧКА»  на території якого працю-вали: творча майстерня «Розмай», «Казкове перехрестя»,  ігровий майданчик «АБВ – активним будь всюди», танцювальна площадка «DANS», літературна драбина «FESHION- вірш», «Бістро книжкове» ,оформлені книжково-ілюстративні виставки »Вино .Виноград. Виноградів», «Дегустація літературних новинок», «Казковий дивосвіт»   підготовлені роздаткові матеріали про традиційні і інноваційні послуги бібліотек. За активну участь у роботі фестивалю колектив центральної районної бібліотеки був нагороджений Грамотою районної державної адміністрації.

Бібліодесант «Книжка вийшла на прогулянку». Огляд книг  під час рейсу шкільних автобусів і щоразу за новим маршрутом.

 4 квітня у дитячій книгозбірні відбувся фінал ІІ Районного конкурсу дитячої літературно-художньої творчості«Світанкові роси».

 Віра в себе, свій талант; можливості творити – основне завдання Конкурсу. У фіналі конкурсу взяли участь 28 дітей. Оцінювали дитячі творчі роботи літератори району та поважне журі.    

Підвищенню престижу бібліотеки слугують проведення різноманітних конкурсів. 25 березня у Виноградівській районній бібліотеці для дітей відбувся районний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2016». У конкурсі взяло участь 44 найкращих читачів – переможців першого етапу конкурсу. Переможцями другого туру Конкурсу стали: уч.6 кл с. Нове.Село Лемко Іванна. та Пелехач Яна с.Сасово уч.7 кл. До проведення Конкурсу долучився виноградівський меценат Євгеній Ярина, який допоміг в організації солодкого столу для учасників.

14 квітня у дитячій книгозбірні відбувся фінал ІІ Районного конкурсу дитячої літературно-художньої творчості «Світанкові роси». У 2015 році бібліотечними працівниками нашого району було започатковано цей, на нашу думку, такий важливий та необхідний юному талановитому поколінню конкурс, який спрямований на пошук, заохочення та підтримку  талановитих дітей Виноградівщини.  Віра в себе, свій талант; можливості творити – основне завдання Конкурсу.

У фіналі конкурсу взяли участь 28 дітей. Оцінювали дитячі творчі роботи літератори району та поважне журі.    

З нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у Виноградівській районній бібліотеці для дітей відбулася презентація д р у г о г о випуску альманаху дитячої творчості «Дарунок дитячих сердець», в основу якого ввійшли твори дітей- учасників ІІ Районного конкурсу дитячої літературно-художньої творчості «Світанкові роси». Альманах було видано за фінансової підтримки депутата Закарпатської обласної ради Владіслава Поляка у друкарні ФО-П Т.В.Дуюнова в м.Харків  накладом 80 примірників. Альманах ще раз засвідчив, що наші діти живуть за покликом серця, що у їх душах живе потяг до прекраснорго, що виражається у красному письменстві, слові та малюванні.Музичним дарунком для всіх присутніх були щирі, запальні та колоритні пісні у виконанні талановитої родини Василя Тарная.

Станом на 01.01.2016 року 27  бібліотек Виноградівської РЦБС мають  офісні компютери з яких 22 підключені до Інтернет-мережі. У  ВРЦБС нараховується 40 копіювально-розмножувальних апаратів,  7 бібліотек мають 20 шт. мультимедійного обладнання; 54 офісних комп’ютерів з яких  47  підключені до Інтернет-мережі, 39  бібліотек-філій мають електронні адреси,  18  бібліотек Виноградівського району  систематично ведуть власні блоги  спілкуючись із   користувачами через соціальні мережі. Це допомагає бібліотекам докладніше  ознайомити віртуальних відвідувачів з інформаційними ресурсами своїх бібліотек, з цікавими подіями бібліотечного життя, вийти з ними на відверту розмову про книгу і читання. Загальна кількість відвідування блогів  ЦБС становить  93 572.

Продовжувалась реалізація проекту «Все про Європу: читай, слухай дізнавайся у пунктах Європейської інформації при бібліотеках» (керівник проекту Марушка М.В.) В рамках проекту створений Пункт Європейської інформації який систематизує матеріали про ЄС, європейські цінності та європейський вибір України.  Для тих хто хоче знати більше бібліотека надає в користування е-читанку отриману в рамках проекту.  Для віртуальних користувачів створений блог «Пункт Європейської інформації» http://cei-library.blogspot.com.

Завдяки проекту «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся у пунктах європейської інформації при бібліотеках» Виноградівська ЦРБ оформила інформаційний стенд. 

В рамках проекту  продовжє роботу розмовний клуб англійської мови учасники якого взяли учать у встановленні Україною рекорду Гіннеса з найбільшого уроку англійської мови. Керівник клубу – волонтери Корпусу Миру.  Нетті і Джозем Міллер. Цікавим було заняття  приурочене  Дню подяки в Америці , яке  традиційно відзначається в останній четвер листопада, починаючи з 1621 року. І саме тому чергове заняття курсів англійської мови розпочалося з чудового приготування до Дня подяки! Курсанти мали можливість ознайомитися із історією, традицією святкування цього дня. Доповнення до святкування став перегляд параду та куштування індички приготовленої волонтерами Корпусу миру та інших страв які готуються в цей день, приготовленими курсантами.

В рамках проекту було проведено інформаційно-просвітницьку акцію «Стати Україною, щоб бути Європою». До Дня Європи, флешмоб «Україна читає по європейськи». До Дня європейських мов, виховну годину «Мистецтво жити разом» до Дня толерантності.


У рамках діючого проекту кіноклуб медіа-просвіти з прав людини  DOCUDAYS UA «Правовий орієнтир» для молоді міста демонструвались документальні кінофільми:

«ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЕ, БУДЬ ЛАСКА!» (китайського режисера Вейджун  Чен  для учнів ЗОШ №6

«Трудний» українського режисера М.Бондарчука для студентів  1-2 го курсів ВПУ-34.

Продовжували навчання основ комп’ютерної грамотності  та методам роботи в Інтернет-мережі за спеціальними навчальними програмами ( термін навчання – 2-2. 5місяці). Протягом звітного року 116 користувачів пройшли навчання у бібліотеках РЦБС. Скористалося послугами Інтернет-центрів у бібліотеках РЦБС –18566 користувачів. Виноградівська ЦРБ продовжувала реалізацію проекту «Майбутнє варто планувати”, що фінансується Програмою “Здоровя жінок України»за підтримки БФ “Центр громадських ініціатив” у рамках якого проведено:

 • з нагоди  дня св.  Валентина у  Виноградівсь
 • кій центральній районній бібліотеці  працівниками бібліотеки за участю  студентів  Виноградівського державного  коледжу МДУ  був проведений вечір делікатної розмови «Якщо батьки не розповідали…». Учасники заходу мали можливість поспілкуватись  із лікарем – гінекологом районної лікарні Черничко С.Л. і лікарем-спідологом Королевич В.П.  У програмі заходу розважальна  шоу-програма «Кохання з першого погляду» де  шляхом участі у вікторинах, конкурсах, театральних постановках  виз-началась краща  новостворена пара.  
 • масштабна  вулична  інформаційно-просвіт
 • тницька акція «Разом ми одна сім’я» приурочена Міжнародному дню  сімї.
 • відбулась інформаційно-просвітницька годи
 • на: Молодіжний кіно-сеанс «Мій план А» Під час заходу присутні мали можливість поспілкуватися з лікарем-спідологом  Королевич В.П., щодо питань репродуктивного здоров’я, використання сучасних та ефективних методів контрацепції, дізналися яка ж  небезпека  може бути від випадкових статевих стосунків та задати відверті питання. 
 • інформаційно-просвітницька година: Молоді
 • жний кіно-сеанс «Мій план А»
 • перегляд фільму – американської драми

«Шістнадцятирічна мама».

 • З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі
 • СНІДом 1 грудня у Виноградівській ЦРБ була проведена інформаційну зустріч «Вибір за тобою». Лікар-спідолог Королевич В. та лікар венеролог Сідриста  Г. розповідали присутнім  як правильно уберегти своє здоров’я від небезпечних хвороб, що передаються статевим шляхом.
 • інформаційну вуличну акцію «Твоє здоров’я – у твоїх руках».  

Протягом 2016 року   центральна районна бібліотека  взяла участь у двох міжнародна грантових програмах  »Програма Марої» і  програмі підтримки книговидавничої справи та популяризації угорськомовної літератури за межами Угорщини  завдяки яким фонди бібліотек поповнюються угорськомовною літературою.. В рамках цих проектів  13 бібліотек, які обслуговують  етнічних угорців отримали 486 прим. книг на загальну суму 87713 грн. Це прекрасно ілюстровані книги для дітей, енциклопедичні і видання, галузева і художня література. Список  нових надходжень друкується на веб-сайті ЦРБ і кожен користувач може отримати інформацію  про нові  надходження.

11 бібліотек  які обслуговують етнічних угорців: ЦРБ, бібліотеки-філії сіл Шаланки, Вербовець,  Пийтерфолво, Тісобокень, Вілок, Нове Село, Теково, Королево(дит.),  Ботар, В.Паладь  стали переможцями міжнародного благодійного фонду оголошеного  «Бетлген Габор Олоп»  і отримали по 100 тис. форинтів кожна.  Завдяки цим коштам бібліотеки закупили 2 шт. копіювально-розмножувальної техніки (Королівська бібліотека-філія для дітей та бібліотека-філія с. Теково), 1 офісний компютер у комплекті,  1 мультимедійний проектор (смт. Вілок), 1  фотоапарат, бібліотечні  стелажі, столи, стільці. Загальна сума інвестицій в рамках проекту становить  понад 98 тис. грн. Отже, загальна сума  інвестицій  до бібліотечної  галузі протягом 2016 року становить   понад  185 тис. грн..

Протягом року працівники Виноградівської РЦБС  взяли участь у роботі міжнародних, загальнодержавних, обласних і районних семінарів, нарад, конференцій

 18-19 жовтня на базі Виноградівської центральної  районної бібліотеки  бібліотечні працівники, які обслуговують угорськомовне населення  у Виноградівському і Тячівських районах  взяли участь у  навчальному тренінгу. Він  проводився завдяки Центру підтримки угорської культури, «Спілки угорських бібліотекарів Закарпаття»   спільно із Національною бібліотекою ім.Сечені (Угорщина), Благодійного фонду «Бетлем Габор Алап» на тему «Людину можна пізнати по другу», а бібліотеку завдяки бібліотекарю» та  «Зовнішні та внутрішні партнерські зв’язки бібліотекаря». Тренери – науковий працівник обласної бібліотеки ім. Моріца Жігмонда  з м. Ніредьгаза  Врауконе Лукач Ілона  і  головний бібліотекар цієї ж бібліотеки   Гостоні Еніка.

У грудні бібліотечні працівники Виноградівської, Берегівської, Ужгородської, Мукачівської РЦБС працівники відділу  документів іноземними мовами  Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки  ім.Ф.Потушняка, директор Хустської центральної районної бібліотеки – члени ГО «Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття» (всього 32 чол.) на запрошення  Парламентської бібліотеки Угорщини  відвідали головні бібліотеки Будапешта: Парламентську бібліотеку, Національну бібліотеку ім. Сечені та публічну бібліотеку  ім. Сабо Ервін. Це стало можливим завдяки перемозі громадської організації «Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття» у грантовому проекті оголошеного БФ “Бетлен Габор  Олоп” (Угорщина). На протязі двох днів працівники бібліотек знайомились із досвідом роботи бібліотек, спілкувались із угорськими колегами, вивчали інноваційні форми роботи публічних бібліотек. 

19 жовтня учасники  навчального туру «Сучасні методи та інструменти взаємодії організацій громадського суспільства та органів влади і місцевого самоврядування» завітали до Виноградівської центральної районної бібліотеки де ознайомились із  роботою бібліотек по наданню різноманітних послуг членам громади.  Директор ВРЦБС, заступник голови «Спілки угорських бібліотекарів Закарпаття» Вашкеба К.Г. презентувала досвід роботи на тему «Проектна діяльність  бібліотек і громадських організацій як чинник побудови громадянського суспільства». Більш детально директор  зупинилась на реалізації проекту «Разом з громадою заради громади» який «Спілка угорських бібліотекарів « реалізовувала з вересня по грудень 2015 року у 8-ми населених пунктах Виноградівського і Берегівського районів в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив»за фінансової підтримки Європейського Союзу

У травні 2016 року зав. Інтернет-центром Виноградівської ЦРБ. Марушка Мар’яна –  відвідала семінар для координаторів Пунктів європейської інформації в рамках проекту Української бібліотечної Асоціації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу (програма «Еразмус +». Який проводився  на базі Головного тренінгового центру для бібліотекарів УБА, в м.Київ  По закінченню навчання Виноградівська центральна районна бібліотека та всі інші учасники отримали PoketBook (електронна читанка), та сертифікат учасника семінару.

Виноградівська центральна районна бібліо-тека взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Видання року ОБЮ, ОБМ» оголошеному державною бібліотекою України для юнацтва і отримала подяку за методичне видання «Традиції + інновації = сучасна бібліотека».

Переможцями обласного огляду-конкурсу «Бібліотека року-2016» стали районна бібліотека для дітей у номінації «Бібліотека –  територія читання та творчого розвитку дитини» та бібліотека-філія с. Нове Село  у номінації «Кращий  читацький  клуб за інтересами,  любительське об’єднання» 

  У звітному році всі працівники Виноградівської РЦБС пройшли атестацію відповідно до Положення про проведення атестації працівників під-приємств, установ, організацій та закладів культури із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства культури і туризму України від 3 березня 2008 р. №9,  від 13 вересня 2010 р. №38, наказом Міністерства культури України від 13 червня 2013 р. №517

З лютого по липень 2017 року  працівники 13-ти сучасно-обладнаних бібліотек Виноградівської РЦБС ( ЦРБ, Тисобокень,  Ботар, Королево, Теково,  Сасово, Нове Село, Фанчиково, Олешник,  Шаланки, Широке, Вілок, М.Копаня ) і 4-х бібліотек Олександрійського району. Кіровоградської області (Приютівська, Новопражська, Новоселівська бібліотеки, а також ЦРБ ім. Чижевського) реалізовували міжрегіональний партнерський грантовий проект «Сільським громадам – належний рівень правової допомоги»

Всього  у    Виноградівській ЦБС нараховує-ться   73 працівники з яких 67 – бібліотечні працівники. З них: повну вищу освіту мають 16 чол., з них за фахом – 10 чол. Базову вищу –  51 чол. з них за фахом –  46 чол. Навчаються у вузах – 3  чол.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення ке-рівників державних та комунальних закладів культури» директор РЦБС взяла участь у конкурсі і з нею укладений контракт  терміном на 5 років.

Аналізуючи  шлях розвитку бібліотек Виноградівщини можна з впевненістю сказати,  що  спочатку масові, а потім публічні бібліотеки –  шлях розвитку бібліотек від хат-читалень до потужних інформаційних.

 Досвідчений, грамотний колектив ЦБС готовий працювати для задоволення щоденно зростаючих інформаційних запитів читачів, для перетворення бібліотек у сучасні інформаційні, просвітницькі і дозвіллєві центри для територіальних громад.

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що автоматизована бібліотека –  це нова якість сучасної бібліотеки, нові види інформаційної продукції і послуг, що надаються бібліотечною мережею, це реалізація нового принципу організації інформаційного обслуговування –  доступу до електронних інформаційних ресурсів.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що  загальнодоступні бібліотеки   пройшли шлях від  бібліотек ідеологічної спрямованості  до установ гуманітарної спрямованості. Вони стали справжніми  інформаційними, культурно-просвіт-ницькими,  дозвілєвими, соціальними   центрами для членів громад. Запровадження у практику роботи новітніх інформаційніх технологій значно розширило можливості публічних бібліотек. Подальша інформатизація бібліотек – це шлях до оптимізації роботи публічних бібліотек.

До квітня 2021 року мережа ВРЦБС складалася: 39 бібліотек, з яких 2 центральні бібліотеки об’єднаних навколо головної установи – центральної районної бібліотеки.  Бібліотечний фонд ЦБС нараховує понад 625 тис. примірників друкованих видань.

Мережа бібліотек станом на 01.04.2021 рік

№ п/п Назва обєкту Адреса, тел.керівника Прізвище, ім’я, по-батькові керівника
1. Центральна районна бібліотека
Сайт
Facebook 
http://vin-gic.blogspot.com/ 
http://vinturist.blogspot.com/ 
http://library-shevchenko.blogspot.com/
м. Виноградів, вул.Борканюка, 1
Тел. 2-10-93
директор 
Вашкеба Каталіна Гейзівна
2. Районна дитяча бібліотека
Блог
Facebook
м. Виноградів,
вул.Миру,11
Тел. 2-19-81
заст. директора по роботі з дітьми Любка Йолана Йосипівна
3. Міська бібліотека – філія

Блог
Facebook
м. Виноградів, вул.Шевченка, 6
Тел. 2-18-89
зав.бібліотекою-філією
Шапко Галина Михайлівна
4. Бібліотека-філія м.Виноградів м. Виноградів, вул. Першотравнева, 62
Тел. 2-46-85
зав. бібліотекою-філією
Зевдій Марія Юріївна
5. Бібліотека-філія 
с.Боржавське
Виноградівський р-н
с.Боржавське
вул. Владики Івана Маргітича, 56
зав. бібліотекою-філією
Цупик Марія Юріївна
6. Бібліотека-філія 
с.Букове
Виноградівський р-н
с.Букове 
вул.Незалежність, 27
зав. бібліотекою-філією
Феєр Інга Михайлівна
7. Бібліотека-філія 
с.В.Ком”яти
Виноградівський р-н с.В.Ком”яти
вул. А.Волошина, 14
зав. бібліотекою-філією
Козуб Марія Василівна
8. Бібліотека-філія 
с.В.Ком”ти №2
Виноградівський р-н с.В.Ком”ти №2
вул. Ватутіна, 123
зав. бібліотекою-філією
Варга Оксана Іванівна
9. Бібліотека-філія 
с.В.Копаня
Виноградівський р-н с.В.Копаня
вул. Миру, 27
зав. бібліотекою-філією
Котлан Тетяна Петрівна
10. Бібліотека-філія 
с.М.Копаня

Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.М.Копаня
вул. Центральна,44
зав. бібліотекою-філією
Дубровка Вікторія Володимирівна
11. Бібліотека-філія 
с.В.Паладь
Виноградівський р-н с.В.Пададь
вул. Кошута, 46
зав. бібліотекою-філією
Бігорі Клара Степанівна
12. Бібліотека-філія 
с.Вербовець
Блог
Виноградівський р-н с.Вербовець
вул. Миру,78
зав. бібліотекою-філією
Штул Гізелла Елемирівна
13. Бібліотека-філія 
с.Веряця

Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.Веряця
вул. Карпатської Січі, 121
зав. бібліотекою-філією
Гафинець Люба Тіберівна
14. Бібліотека-філія 
с.Дротинці
Виноградівський р-н с.Дротинці
вул. Тисівська,92
зав. бібліотекою-філією
Богля Оксана Іванівна
15. Бібліотека-філія 
с.Ботар

Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.Ботар
вул.Головна, 119

зав. бібліотекою-філією Гергель Терезія Йосипівна
16. Бібліотека-філія 
с.Новоселиця
Виноградівський р-н с.Новоселиця
вул.Шевченка, 76
зав. бібліотекою-філією
Світлик Мирослава Юріївна
17. Бібліотека-філія 
с.Нове Село
Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.Нове Село
вул.Центральна, 155
зав. бібліотекою-філією
Молнар Мелінда Гейзівна
18. Бібліотека-філія 
с.Олешник

Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.Олешник
вул.Українська, 193
зав. бібліотекою-філією
Любка Оксана Степанівна
19. Бібліотека-філія 
с.Онік
Виноградівський р-н с.Онік
вул.Українська, 10
зав. бібліотекою-філією
Шаркаді Ганна Юріївна
20. Бібліотека-філія 
с.Пийтерфолво

Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.Пийтерфолво
вул.Раковці, 124
зав. бібліотекою-філією
Пологі Агнета Гейзівна
21. Бібліотека-філія 
с.Пушкіново
Виноградівський р-н с.Пушкінова
вул.Гагаріна, 9 “А”
зав. бібліотекою-філією
Бережна Галина Іллічна
22. Бібліотека-філія 
с.Тисобекень
Виноградівський р-н с.Тисобекень
вул.Зріні, 96
бібліотекар І кат.
Фовріш Ібоя Іванівна
23. Бібліотека-філія 
с.Підвиноградів
Виноградівський р-н с.Підвиноградів
вул.Незалежності, 3
зав. бібліотекою-філією
Сідор Альбіна Володимирівна
24. Бібліотека-філія 
с.Теково
Блог
Виноградівський р-н с.Теково
вул.Дружби, 171
зав. бібліотекою-філією
Параска Світлана Миколаївна
25. Бібліотека-філія 
с.Фанчиково

Блог
Facebook
Виноградівський р-н
вул.Головна, 1
Тел. 30-3-16
зав. бібліотекою-філією
Козьма Марія Олексіївна
26. Бібліотека-філія 
с.Тросник
Виноградівський р-н с.Тросник
вул.Вародія, 12/а
зав. бібліотекою-філією
Зеленяк Марія Іванівна
27. Бібліотека-філія 
с.Хижа

Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.Хижа
вул.Шевченка, 60
зав. бібліотекою-філією
Бордок Оксана Іванівна
28. Бібліотека-філія 
с.Чепа
Виноградівський р-н с.Чепа
вул.Миру, 88
зав. бібліотекою-філією
Чонка Галина Ернестівна
29. Бібліотека-філія 
с.Гетеня
Виноградівський р-н с.Гетеня
вул.Головна, 25
зав. бібліотекою-філією
Далекорей Ольга Михайлівна
30. Бібліотека-філія 
с.Черна

Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.Черна
вул.Миру, 98
зав. бібліотекою-філією
Росаха Ірина Іванівна
31. Бібліотека-філія 
с.Чорнотисів(Фекетеордов)
Виноградівський р-н с.Чорнотисів вул. Шевченка,3 зав. бібліотекою-філією
Бідзіля Світлана Іванівна
32. Бібліотека-філія 
с.Дюла
Блог
Виноградівський р-н с.Дюла
вул.Кошута, 181
зав. бібліотекою-філією
Мазар Еріка Федорівна
33. Бібліотека-філія 
с.Шаланки
Виноградівський р-н с.Шаланки
вул.Миру, 4
зав. бібліотекою-філією
Шаркаді Одріен Андріївна
34. Бібліотека-філія 
с.Широке
Блог
Виноградівський р-н с.Широке
вул.Гагаріна, 1
зав. бібліотекою-філією Дубровка Світлана Василівна
35. Бібліотека-філія 
для дітей смт. Королево

Блог
Facebook
Виноградівський р-н смт.Королево
вул.Центральна, 50
зав. бібліотекою-філією
Богаш Ганна Петрівна
36. Бібліотека-філія 
для дорослих смт Королево

Блог
Facebook
Виноградівський р-н смт.Королево
вул.Центральна, 116
зав. бібліотекою-філією
Решетар Віра Федорівна
37. Бібліотека-філія 
смт.Вілок (Тисоуйлок)
Блог
Facebook
Виноградівський р-н смт.Вілок
вул.Гагаріна, 6
зав. бібліотекою-філією
Яношік Юліана Іванівна
38 Бібліотека-філія 
с.Сасово

Блог
Facebook
Виноградівський р-н с.Сасово вул. Головна, 44 зав. бібліотекою-філією
Шуба Ганна Федорівна
39. Бібліотека-філія 
с.Холмовець
Виноградівський р-н с.Холмовець
вул.Зелена