Проєктна діяльність

Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти 2

·2006 рік – проект ”Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-1Y)”.( Відділ преси Посольства США в Україні);

·2007 рік –  грант для бібліотек, які обслуговують етнічних угорців від міжнародного БФ «Іллєш Олоп (Угорщина);

·2010 рік  – проект ”Організація нових бібліотечних послуг з використанням Інтернет” у рамках програми ”Бібліоміст. (Донори – Посольтво США в Україні та Фундація Білла та Мелінди Гейтс); 

·З  2012 року  по 2019рр. –  Програма «Марої» (Угорщина). Програма направлена на покращення ком- ·плектування бібліотечних фондів літературою на угорській мові  (Національний Культурний Фонд Угорщини); ·

З 2012 по 2019 рр.   перемога у  Закарпатському  регіональнму  конкурсі «За розвиток угорської культури та освіти» від Благодійного фонду  Угорщини «Бетлен Габор»( всі 10 бібліотек);

·2012 рік –  проект ”Туристичний портрет Виноградівщини».  8-й раунд конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами у рамках програми «Бібліоміст»;

·З 2015 року  по сьогодні   проект з медіа-просвіти  про права людини «DOCUDAYS UA»;

·2015 рік- у партнерстві із ГО «Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття»  реалізовували перемогли у конкурсі малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні» в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» за фінансової підтримки Європейської комісії .   Він  реалізовувався у Виноградівському і у Берегівському районах Закарпатської області. 

2017 рік – у партнерстві із ГО «Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття»   реалізовували   проект «Сільським  громадам – належний рівень правової допомоги» –  другий етап  конкурсу малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні» в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» за фінансової підтримки Європейської комісії.   Це міжрегіональний проект ЦРБ реалізувала у партнерстві  з ГО «Олександрійський гендерно – інформаційний центр» м. Олександрійськ  Кіровоградської області та ГО  «Творча майстерня. Поклик майбутнього». м. Дніпропетровськ; 

·Із 2016 року  по сьогодні –  проект УБА ”Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках” (за підтримки  Європейського Союзу, ”Еразмус +”); ·

З 2017 року  по 2019 рік  – проект ”ПУЛЬС”, організований Міжнародною організацією IREX, спрямований на зміцнення місцевого самоврядуванні в Україні; 

У партнерстві із БФ «Центр громадських  ініціатив» (м. Перечин)   брали  участь  у реалізації багатьох проектів:

·2012 рік -проект ”Громадська взаємодія»; ·

2012-2013рр- проекти ”Сприяння реалізації прав сільського населення на доступ до публічної інформації»  і ”Публічні бібліотеки – мости до е-урядування”;

·2013 – 2015рр – проект ”Майбутнє варто планувати» Донор проекту – Інститут досліджень та тренінгів імені Джона Сноу у рамках програми «Здоров’я жінок України»; ·

2014 р –проект ”Громадські інформаційні центри у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Рівненській областях” – ІІ етап.). Співфінансований у рамках програми польського співробітництва для розвитку Міністерства закордонних справ Республіка Польща (програма «Підтримка демократії).

ХХІ століття – ера інформаційного суспільства із  надновими технологіями та можливостями. Прогрес нового тисячоліття торкнувся і книгозбірень, адже сучасна бібліотека це, передусім, комфортні та гостинні читальні зали, нові електронні програми, Інтернет. Спланованість та правильність прийняття рішень займають пріоритетну позицію в формуванні стратегії діяльності бібліотеки. Тому проектна діяльність (планування, організація, мотивація та управління проектами) набуває особливого значення в діяльності бібліотек.

        Сьогодні вже немає потреби доводити, наскільки важлива для бібліотек участь у різних професійних і грантових конкурсах, проектах.  Адже, у першу чергу, це можливість одержання додаткового фінансування,  активізації творчої активності та підвищення професійного рівня персоналу, позиціювання бібліотеки в місцевому співтоваристві як невід’ємну частину культурної інфраструктури. Крім того, активізація програмно-проектної діяльності дозволяє сконцентрувати увагу на найбільш насущних проблемах, виділяти й розвивати головні напрямки діяльності.

    У сучасному трактуванні проект – це:

– поетапна ефективна реалізація задуманої ідеї в конкретні терміни із залученням оптимальних засобів і ресурсів;

– перехід від режиму існування до режиму розвитку.

      Робота за програмами дає можливість вирішувати актуальні проблеми в питаннях обслуговування населення, допомагає залучати потенційних спонсорів, зацікавлені організації, сприяє підвищенню іміджу бібліотеки в суспільстві.

       Фахівці застосовують різні підходи до класифікації проектів, що пропонуються для участі бібліотек. До прикладу:

– за масштабами (монопроекти, що здійснюються на рівні однієї бібліотеки, мають певну мету і чітко визначені норми по фінансах, ресурсах, часу і якості. В бібліотечній сфері відрізняються великою різноманітністю. Цей клас проектів найбільш поширений і вони можуть бути організаційно-управлінського характеру; мультипроекти (комплексні програми для декількох бібліотек або установ культури. Відображають важливі тенденції керування бібліотечною справою на регіональному рівні; мегапроекти (для установ культури будь-якого регіону, що являють собою цільові програми розвитку культури на обласному чи крайовому рівнях. Містять ряд взаємозалежних проектів розвитку не тільки бібліотечної діяльності, але і музеїв, театрів, центрів дозвілля, тобто всієї сфери культури, об’єднаної в мегапроекті загальною метою, виділеними ресурсами і часом, що відпущений на їх виконання); інтерпроекти (відрізняються значною складністю і підвищеною вартістю. Реалізатори даного проекту  повинні враховувати неоднакову нормативну і правову базу держав-учасниць. Для них збільшені строки підготовчого періоду, значно підвищений рівень вимог до якості виконання.);

за змістом (наукові; інформаційно-освітні; виробничі; технологічні; організаційні; управлінські; соціальні та ін..;

– за термінами вирішення проблеми і досягнення бажаної мети:  короткострокові (проекти тривалістю до 1 року); середньострокові (програми від 1 року до 5 років); довгострокові (концепції від 5 до 10 років і більше).

  Більше шансів на реалізацію мають ті ідеї, в основу яких закладені інновації.

  Проектна діяльність бібліотек Виноградівської районної централізованої бібліотечної системи   за масштабами і змістом  різноманітні.  До організаційно-управлінських  проектів можна віднести проекти з  інформатизації бібліотек, проекти, завдяки яким значно зросла можливість покращити матеріально-технічну базу, збільшити кількість надходжень  до бібліотечного фонду і, що найприємніше, підвищилась професійна активність персоналу, його авторитет серед громади.

”Смак” проектної діяльності ми відчули у далекому 2006 році коли центральна районна бібліотека здобула перемогу  у конкурсі

 проектів оголошеного відділом преси Посольства США в Україні Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-1Y).

5 офісних комп’ютерів, що надійшли за проектом, дали змогу користувачам бібліотеки, незважаючи на соціальний статус  і матеріальне становище отримати безкоштовний доступ до  світових  інформаційних ресурсів, можливість копіювати  матеріали на паперові та електронні носії, відкривати власні електронні скриньки, пройти курси комп’ютерної грамотності і правилам роботи в мережі Інтернет і та ін. Це миттєво підвищило авторитет бібліотеки серед мешканців міста, адже до традиційних бібліотечних послуг додались новітні інформаційні послуги надані  Всесвітньою мережею Інтернет. Всі працівники  бібліотек Виноградівської РЦБС пройшли навчання основ комп’ютерної грамотності. 

Розпочався активний процес інформатизації бібліотек району. Наступного, 2007 року, бібліотеки, що обслуговують етнічних угорців  працювали за програмою  благодійного фонду Іллейш олопітвань” (Угорщина) і отримали 5 офісних комп’ютерів, 2 магнітоли, телевізор,   фотоапарат, ДВД та 9   копіювально-розмножувальних апаратів.

     У 2010 році  6 бібліотек централізованої бібліотечної системи стали переможцями конкурсу проектів ”Організація нових бібліотечних послуг з використанням Інтернет”  у рамках програми ”Бібліоміст. Центральна районна бібліотека, бібліотеки-філії сіл Олешник, Фанчиково, Черна, Королево, міська бібліотека  отримали 15 комп’ютерів, по 4 принтери і сканери, веб – камери, навушники, мережеве обладнання з підключенням до Інтернету на загальну суму  87 тис. грн.  Це був масштабний проект завдяки якому бібліотекарі отримали унікальну можливість змінити форми та формат своєї роботи, стати не просто книгозбірнями, але й отримати статус навчальних та інформаційних центрів місцевих громад.

Це комфортні, сучасно обладнані приміщення, де можна поспілкуватися з друзями, провести ділову зустріч, взяти участь у дозвіллєвих заходах дітям та дорослим. Відкриття Інтернет-ценрів проходило урочисто, за участю представників влади, громадськості.

 При центральній районній бібліотеці у партнерстві із Виноградівським районним управлінням юстиції  запрацювала Громадська приймальня  де   користувачі бібліотеки змогли отримати безоплатну правову допомогу.

       До бібліотек прийшла молодь, люди старшого віку отримали навички та знання, які допомагають їм у повсякденному житті, покращують моральний стан та матеріальне становище. Думка членів місцевої громади про бібліотечні заклади, як про непотрібні установи кардинально змінилася.

Завдяки навчанню бібліотекарів у Регіональному тренінговому центрі (КЗ Закарпатська ОУНБ ім.Ф.Потушняка) зріс показник комп’ютерної грамотності серед бібліотечних працівників району.

          За підсумками  конкурсу на кращу інноваційну бібліотечну послугу за напрямком „Захист прав та представлення інтересів громади” ЦРБ присуджено  ІІІ місце  за участь  проект „Разом з громадою – в інтересах громади”,  а також нагороджено Почесною грамотою Міністерства культури України на ”Ярмарку бібліотечних ідей” у м. Київ. У ході Ярмарку директор Виноградівської ЦБС залучила відвідувачів у тематичній зоні «Захист прав та представлення інтересів громади» до інтерактивної презентації нових бібліотечних послуг «Спільно з громадою в інтересах громади у форматі «Печа-куча».   

            З 2012 року  12 бібліотек Виноградівщини, які обслуговують нацменшини, покращують комплектування бібліотечних фондів  завдяки  двом грантовим проектам оголошених Національним Культурним  Фондом Угорщини ”Програма Марої” та ”Програма підтримки книговидавничої справи та популяризації угорськомовної літератури за межами Угорщини” За період з 2012 по 2017 роки  бібліотеки які обслуговують етнічних угорців  отримали 3430 примірників різногалузевої літератури на угорській  мові на суму 450 тис. грн. Це основне джерело поповнення фондів бібліотек  угорськомовною літературою.

           З 2012 по 2017 роки  у рамках Закарпатського регіонального конкурсу «За розвиток угорської культури та освіти»  оголошеного Благодійним фондом «Бетлен Габор» бібліотеки ВРЦБС беруть участь у грантовому проекті. Ця допомога сприяє розвитку, реконструкції та модернізації бібліотек нашого району. Сума грантової  допомоги бібліотекам Виноградівської РЦБС  становить понад 403 тис. грн. Всі бібліотеки, які обслуговують  етнічних угорців, інформатизовані   і мають доступ до Всесвітньої Інтернет-мережі. За грантові кошти закуплено 10 офісних комп’ютерів, 8 копіювально-розмножувальних засобів, 3 мультимедійних пристроїв. Частина коштів витрачається на   оновлення бібліотечного інвентаря: стелажів, столів, стільців завдяки яким створюється затишок і комфорт у бібліотеці.

       З метою популяризації бібліотек як центрів громад, зростання позитивного іміджу, ролі і значущості, залучення додаткових спонсорських джерел фінансування, покращення співпраці із партнерами бібліотеки розробили та реалізували ряд  інформаційно-просвітницьких проектів у  результаті реалізації яких виникли  нові освітні, інформаційні, культурні і соціальні послуги, у т.ч. інноваційні е- послуги, нові пропозиції, нові можливості.

     Проект ”Село моє – моя родина, у 2010 році реалізовувала бібліотека-філія с. Мала Копаня  як переможець 4 раунду ”Конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами у рамках програми ”Бібліоміст”. Проводилась пошукова

робота  про багатовікову історію, звичаї, традиції та  обряди села. Організовано цикл краєзнавчих заходів з залученням громадськості села та засобів масової інформації (ЗМІ) Завдяки проекту бібліотека перетворилась у  мультимедійний центр  громади з потужною офісною технікою (мультимедійним обладнанням, озвучувальною  апаратурою, диктофоном, фотоапаратом), послугами якої користувалась вся громада села. Проект презентувався на ярмарку бібліотечних інновацій в  м. Київ, досвід бібліотеки узагальнювався ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка  ”Громаду села об’єднала бібліотека”. В рамках проекту ”Бібліотечний простір”  гостем користувачів  сільської філії  був Сашко Лірник. Своїм здивуванням і щирим захопленням тими  послугами бібліотеки, які отримують мешканці  невеличкого села  (населення  1150 чол.) він поділився враженням  з телеглядачами  на одному з центральних  каналів України.

       Виноградівська центральна районна бібліотека  перемогла у 8 раунді Конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами за проектом ”Туристичний портрет Виноградівщини”.  Сума грантових коштів становила понад 19 тис. грн. У рамках проекту бібліотека отримала мультимедійне обладнання з екраном, фотоапарат, лазерний принтер.  Працівники розгорнули активну  просвітницьку діяльність по темі:

– створено  туристично-інформаційний центр ”Туристичний портрет Виноградівщини”

– відкрито блог, на якому систематично оновлюється інформація;

– видано серію туристичних путівників, буклетів;

– підготовлено декілька віртуальних подорожей, відео-роликів,

проведено 5 навчальних семінарів-тренінгів  (23 слухачі отримали дипломи про присвоєння їм кваліфікації «Менеджер» Досвід роботи за проектом  висвітлювався у програмі «Простір ідей» на   «5»    телеканалі.

        Для позиціювання  бібліотек як одного  із найпідготовленіших  інформаційних соціальних інститутів протягом 2012 – 2016 років у партнерстві з благодійним фондом ”Центр громадських ініціатив” працівники бібліотек реалізовували ряд  інформаційно – просвітницьких проектів Проект ”Громадська взаємодія

        Метою проекту було поширення серед цільової аудиторії інформації про виборче законодавство, виборчий процес та права виборців. Для участі у даних заходах запрошувались в першу чергу особи літнього віку та особи з особливими потребами.  Родзинка проекту – виборчі вечорниці  де учасники заходу  мали змогу задати питання та отримати фахові відповіді від запрошених професійних юристів.

Проекти  ”Сприяння реалізації прав сільського населення на доступ до публічної інформації ”і ”Публічні бібліотеки – мости до е-урядування”.  Мета проектів -підвищення поінформованості жителів Закарпаття про можливості використання е-послуг та  е-врядування через запровадження надання даних послуг бібліотеками, що долучені до Програми «Бібліоміст». В рамках реалізації проектів  тренерами регіонального тренінгового центру при обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Ф. Потушняка  та Виноградівській ЦРБ  для бібліотечних працівників та представників сільських рад були проведені тренінги “Електронне урядування в Україні”, на якому присутні мали змогу ознайомитись з е-послугами, що надаються в нашій державі.

      Проект ”Громадські інформаційні центри у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Рівненській областях” – ІІ етап. Проект співфінансований у рамках програми польського співробітництва для розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Програма “Підтримка демократії”. У рамках зав.бібліотекою філією с.Нове Село – Молнар Мелінда та методист ЦРБ – Роспопа Сільвія в складі делегації бібліотекарів Закарпаття переймали польський досвід з надання електронних послуг та функціонування е-урядування в кількох містах Польщі.
    За період перебування гості із Західного регіону України відвідали Бюро обслуговування мешканців міської ради Любліна, ІТ- департамент, районну раду  м. Краснік, міську адміністрацію   м. Пулава, староство повіту Ленчней, а також Люблінську наукову публічну бібліотеку.

             Успішно написавши грантову заявку  “Бібліотека, як складова електронного діалогу громади і влади”, бібліотека-філія  с.Нове Село здобула перемогу серед проектів Закарпатської області та отримала грант у розмірі 13000 грн. на закупівлю двох офісних сучасних комп’ютерів з наушниками і мікрофоном для оперативного  надання електронних послуг користувачам. Створений   блог «Громадський інформаційний центр. Довідник е-послуг громадянам Виноградівщини» http://vin-gic.blogspot.com/p/blog-page.html.

   Проект ”Майбутнє варто планувати” бібліотеки ВРЦБС реалізовували у партнерстві з БФ «Центр  громадських ініціатив» (м. Перечин) у рамках програми  «Здоров’я жінок України». Мета і завдання проекту – підвищення поінформованості  жінок та пар репродуктивного віку щодо прийняття рішення стосовно планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, використання сучасних та ефективних методів контрацепціі як альтернативи  не плановій вагітності та абортам шляхом проведення широкомасштабної інформаційної кампанії на території Виноградівського району.

      Тематика і шляхи реалізації проектів різні, але поруч з тим, що ми проводили різноманітні інноваційні заходи ми навчались самі. Креативність, відкритість, інформативність,  партнерство – основні меседжі  проектів. Заходи відбувались у стінах бібліотеки і поза її межами, що однозначно привертало увагу жителів громад до  бібліотек як інформаційних і дозвіллєвих центрів. Про нас говорили, писали, ми заявляли про свої послуги і можливості що, безперечно, покращувало імідж і довіру  до бібліотек. 

        З 2015 року при Виноградівська ЦРБ, створений кіноклуб медіа-просвіти з прав людини  DOCUDAYS UA  ”Правовий орієнтир”  спрямованого на сприяння активізації діалогу про права людини в українському суспільстві шляхом  показів документальних фільмів з подальшим обговоренням задля формування у молоді розуміння людської гідності як найвищої цінності.  Це стало можливим завдяки перемозі ЦРБ  у конкурсі Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та Програми Bibliomist  ”Кіноклуб Docudays UA в бібліотеці”  Не маловажно, що модератором кіноклубу є молодий приватний адвокат   Валерій Нечаєв, який має знання і досвід спілкування з людьми різних за віком, освітою, соціальним статусом ”на рівних”.

             З 2016 року ЦРБ реалізовує проект УБА ”Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках” (за підтримки Європейського Союзу ”Еразмус +”) у рамках якого проводяться різноманітні вуличні інформаційно-просвітницькі акції, розробляються власні інформаційні матеріали і надають у користування е-читанку, систематизують  матеріали на блозі ”Пункт європейської інформації м. Виноградів”  (http://cei-library.blogspot.com/p/blog-page_22.html). Щосуботи проводяться заняття розмовного клубу англійської мови керівниками якого є волонтери Корпусу Миру.

          Бібліотека веде пошук щодо проектів, в яких могла би взяти участь. Так, у випадку, коли бібліотека, як державна установа, не може брати участь у проектах, ми  співпрацюємо із громадською організацією ”Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття” (голова – Ева Варга) та благодійним фондом ”Центр громадських ініціатив”(м.Перечин, голова – Андрій Вишняк).

        Проекти подавались на конкурс малих грантів ”Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні” в рамках проекту ”Українська регіональна платформа громадських ініціатив” за фінансової підтримки Європейської  комісії. Перший проект ми реалізовували 2015 року  у партнерстві із бібліотеками Берегівської ЦБС, другий  міжрегіональний проект – у партнерстві із ГО ”Олександрійський гендерний інформаційний центр” Кіровоградської  області та ”Творчою майстернею. Поклик майбутнього” із м. Дніпро (2017 рік) Загальна сума грантових коштів  становила понад 200 тис. грн..

  Обидва проекти  були спрямовані на підвищення рівня правових знань жителів громад, подолання правової та соціальної ізоляції населення вразливих соціальних груп через забезпечення їх доступу до первинної правової допомоги, шляхом об’єднання зусиль громадських організацій з різних регіонів України та налагодження  співпраці між регіонами для вирішення спільних проблем.

      З цією метою   проводились  різноманітні заходи із залученням  юристів-фахівців:

– тренінги, перегляди документального кіно про права людини, засідання за «круглим» столом, інформаційні сесії

– надавалась  первинна правова допомога  практикуючими адвокатами;

– формувались  юридичні бази даних у Центрах правової допомоги;

– готувався та розповсюджувався роздатковий матеріал  для  цільових аудиторій;

– здійснювалась  інформування громадськості через  друковані і електронні ЗМІ, соцмережі.

      В результаті проектної діяльності було закуплено ноутбук, мультимедійний пристрій, фотоапарат, металеві виставкові стелажі,  багатофункціональний розмножувальний пристрій формату А-3, тобто зросли технічні можливості для розширення кола  послуг користувачам.

    Але основним результатом реалізації проекту стало налагодження соціального партнерства бібліотек з владними структурами, громадськими організаціями, об’єднаннями, соціальними групами і окремими громадянами. Бібліотеки тепер впевнено  виконують  роль майданчиків порозуміння у громадах і пропонують  заходи, які сприяють   виявленню і подоланню розбіжностей, налагодженню діалогу та створенню атмосфери підтримки і взаємодопомоги.

   Цікавими є власні соціальні проекти. До прикладу: соціокультурний проект ”Вся Україна читає дітям”, завдяки якому працівники бібліотек  у партнерстві із літераторами  Виноградівщини  відвідують дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи для популяризації  друкованої книги, заохочення їх до систематичного читання, залучення до бібліотек нових читачів; проект ”…І ваші долі людям не байдужі” працівники районної  бібліотеки для дітей реалізують спільно із  викладачам дитячого будинку № 3 для дітей з обмеженими можливостями. Для них бібліотекарі організовують перегляди слайд-шоу, мультфільмів, відео-презентацій,  проводять цікаві майстер-класи в імпровізованій арт-майстерні ”Колір мого настрою”.          Кожне відвідування бібліотеки для них свято, бо вони відчувають любов, ніжність, турботу, безкорисне бажання допомогти. Ці проекти  є інвестицією в позитивний  імідж бібліотеки, її авторитет, що також дуже важливо.

        З 1 жовтня 2017 р. ЦРБ у партнерстві із БФ ”Центр громадських ініціатив”  реалізовує проект ”ПУЛЬС”, організованийМіжнародною організацією  IREX,спрямований на  зміцнення місцевого самоврядуванні в Україні. Завдання бібліотек – надавати, оперативну і достовірну інформацію про суть, зміст і значення децентралізації в Україні шляхом проведення різноманітних інформаційно-просвітницьких заходів,  у партнерстві із   лідерами  місцевих громад, представниками вже створених ОТГ, офісом реформ  і т. ін.

Написання проектів – це трудомістка робота і не завжди буває вдалою, але  при відсутності коштів на розвиток галузі – це єдиний шанс розвиватись,  щоб зберегтись, стати конкурентоспроможним  на ринку надання  інформаційно-просвітницьких послуг.

Загальна сума  коштів залучених в рамках проектної діяльності  на розвиток бібліотек становить  понад 1 млн. грн.  З них:

    –  на закупку оргтехніки –  510 тис. грн., а  саме: 39 офісних комп’ютерів,  20 копіювально-розмножувальних засобів, 27 мультимедійних пристроїв;

      – фонди бібліотек  поповнилися  книгами на угорській мові  на суму 450 тис. грн.;

– 45 тис. грн. використано на закупку  бібліотечних меблів: столи, книжкові  стелажі, стільці.

  Саме завдяки проектній діяльності, станом на сьогоднішній день  27  бібліотек Виноградівської РЦБС мають  офісні комп’ютери, 24 бібліотеки  підключені до мережі Інтернет, 18  бібліотек ведуть власні блоги, спілкуються з    користувачами через соціальні мережі,  тобто 57 % бібліотек Виноградівської ЦБС  інформатизовані  і поруч з традиційними надають інноваційні бібліотечні послуги; етнічні угорці отримують доступ до творів світових класиків і творів сучасних письменників Угорщини  угорською мовою,  створюється затишок і комфорт у бібліотеках. 

  Підсумовуючи більш ніж десятилітню проектну діяльність  можна впевнено сказати  – це  важка, щоденна, кропітка робота, яка потребує самоосвіти, організаторських здібностей, а головне – бажання трансформувати роботу бібліотек відповідно до  вимог інформаційного  суспільства, де сучасний бібліотекар – ерудована, начитана людина, яка вільно орієнтується в літературному процесі, досконало володіє комп’ютером, знається на різноманітних програмах та функціях Інтернету.

       В умовах надзвичайно обмеженого фінансування  галузі проектна діяльність  дійсно основне джерело залучення інвестицій на розвиток  інформаційного потенціалу бібліотек.

У 2018 році  в черговий раз Благодійний фонд «Бетлен Габор» у рамках Закарпатського регіонального конкурсу «За розвиток угорської культури та освіти» робить добру справу – виділяє значну підтримку Виноградівській районній централізованій  бібліотечній системі.

     За сприяння фонду у 2018 році  12 бібліотек, які обслуговують етнічних угорців  району, збагатилися бібліотечним інвентарем (столи, стільці, книжкові полиці) офісними комп’ютерами,багатофункціональними пристроями.мультимедійними пристроями. Серед тих, хто їх отримав, зокрема, районна дитяча бібліотека, центральна  районна бібліотека, бібліотеки-філії сіл Ботар, Шаланки, Вербовець, Пийтерфолво, Тисобикень, Теково, Нове Село, смт. Королево та смт. Вілок, Дюла. Користувачам приємно провести вільний час у затишній і комфортній бібліотеці.  ЦРБ закупила акустичну систему, що надасть можливість озвучувати  і  вуличні інформаційно- просвітницькі заходи.

За сприяння Міжнародного фонду  культури спільно із Міністерством людських ресурсів Угорщини у області  реалізовується програма «Марої» направлена на .поповнення  фондів бібліотек угорсько мовною літературою. У 2018році бібліотеки, які обслуговують  етнічних угорців отримали 296 прим. книг  на угорській мові на суму 59 620.. гривень ..  Загальна сума надходжень  становить  більше 170 тис. грн. Працівники бібліотечної системи Виноградівщини щиро вдячні благодійному фонду «Габора Бетлена» за вагому допомогу у покращенні інформаційного потенціалу бібліотек їх матеріально технічної  бази .

Протягом останніх 3-х років (2018-2020 рр.)  у  ЦРБ  працюють  безкоштовні розмовні курси  англійської мови.  Цього річ керівником курсів була  волонтер Корпусу миру США в Україні Holly Nickerson, яка працює в районі по запрошенню відділу освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА.   Під час навчання учасники вчяться розмовляти англійською легко та невимушено. Так само, як і рідною мовою. Курси розраховані на розвиток розмовної мови і побудову активного словникового запасу. Заняття дають можливість зануритись у 100-відсоткове мовне середовище, розпочати вивчення англійської мови, насичено та цікаво проводити час.

Заняття проходять в ігровій та максимально динамічній формі. Вони співають, малюють, роблять цікаві фізичні розминки, грають у різноманітні мовні ігри. Заняття будуються таким чином, що вивчаючи англійську, використовується пам’ять , увагу, мислення та сприйняття…

З травня по жовтень  2019 року    10  бібліотек Виноградівської РЦБС, які обслуговують нацменшини  реалізовували грантовий проєкт «Найміцніший кордон – державна мова»  в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» від  «Українського культурного фонду»  

       Мета проекту – надати  об’єктивну та повноцінну інформацію представникам нацменшин  про мовну політику держави, створити майданчики  для діалогу, залучити представників нацменшин  до обговорення важливих суспільних подій регіону та країни, заохочення їх до вивчення, навчання та спілкування українською мовою,  як мови міжетнічного спілкування і порозуміння шляхом  проведення  різноманітних просвітницьких заходів з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в населених пунктах району  з компактним проживанням   нацменшин.

         Ціль проекту –  розширення функціонування української мови серед представників нацменшин  району  у всіх сферах суспільного життя, виховання національної мовної свідомості, як інструменту об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності України, її державної незалежності та національної безпеки. Проєктні засади були успішно реалізовані.  Про хід  і результати реалізації проєкту, нами  підготовлений  буклет »Найміцніший кордон- державна мова:»: З досвіду реалізації проєкту.

         У 2019 році  в черговий раз Благодійний фонд «Бетлен Габор» у рамках Закарпатського регіонального конкурсу «За розвиток угорської культури та освіти» робить добру справу – виділяє значну підтримку Виноградівській районній централізованій  бібліотечній системі.

         За сприяння фонду у 2019 році  8 бібліотек, які обслуговують етнічних угорців  району, отримали можливість покрищити матеріально – технічну базу бібліотек закупивши для потреб користувачів  бібліотечнй інвентар (столи, стільці, книжкові полиці) офісне  і мультимедійне обладнання. Серед тих, хто їх отримав, зокрема, районна дитяча бібліотека, центральна  районна бібліотека, бібліотеки-філії сіл Ботар, Шаланки, Теково, Нове Село, смт. Королево та смт. Вілок. по 8500 грн.  кожна.

            За сприяння Міжнародного фонду  культури спільно із Міністерством людських ресурсів Угорщини у області  реалізовується програма «Марої» направлена на .поповнення  фондів бібліотек угорсько мовною літературою. У 2019 році бібліотеки, які обслуговують  етнічних угорців отримали 128 примірників книг і 20 дисків на загальну суму  23700 грн.  На веб-сайті Виноградівської РЦБС  віртуальні користувачі можуть переглянути інформаційний список нових надходжень літератури до Виноградівської ЦБС виграних по програмі «Марої».